Archive for July, 2011

Jibril & 12,000 Malaikat menemui Rasulullah di Bukit Qubais

Posted on 16/07/2011. Filed under: Kisah Islami, Rasulullah SAW, Sejarah |

Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya. (Ar-R’ad 13:11)

Pada zaman jahiliah di antara beberapa orang raja ada seorang raja yang bernama raja Habib lbnu Malik di kota Syam. Orang-orang arab menggelarnya “Raihanah Quraisyin.”

Ketika Raja Habib bersama angkatan tenteranya seramai 12,000 orang singgah di Abthah, iaitu suatu tempat dekat kota Makkah maka datanglah Abu Jahal beserta pengikut pengikutnya memberikan berbagai-bagai hadiah kepada raja Habib.

Setelah itu Abu Jahal dipersilakan duduk di sebelah kanan raja Habib. Berkata raja Habib: “Wahai Abu Jahal katakan kepadaku tentang Muhammad.”

Berkata Abu Jahal: “Tuan, silahkah tuan tanya tentang Muhammad itu dari Bani Hasyim.”

Raja Habib pun bertanya kepada Bani Hasyim: “Wahai Bani Hasyim, katakan pada beta tentang Muhammad itu.”

Berkata Bani Hasyim: “Sebenarnya kami telah mengenal Muhammad itu sejak dia kecil lagi, orangnya sungguh amanah dan setiap katanya benar; dia tidak akan berkata selain dari yang benar. Apabila umur Muhammad meningkat pada 40 tahun dia telah mula mencela Tuhan kita dan dia membawa agama baru yang bukan datangnya dari nenek moyang kita.”

Sebaik sahaja raja Habib mendengar penjelasan dan Bani Hasyim maka dia pun berkata: “Bawa Muhammad mengadap dengan cara baik, kalau Muhammad degil maka gunakan kekerasan.

Setelah itu mereka pun mengutus salah seorang untuk menjemput Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW menerima pesanan raja, baginda pun bersiap-siap untuk pergi, sementara itu Abu Bakar ra dan Siti Khadijah menangis kerana takut baginda dizalimi oleh raja tersebut.

Rasulullah SAW berkata: “Janganlah kamu berdua menangis, serahkanlah urusanku ini kepada Allah SWT.”

Kemudian Ahu Bakar ra pun mengaturkan pakaian untuk RasuIulIah SAW yang terdiri dari baju berwarna merah dan serban berwarna hitam.

Setelah Rasulullah SAW mengenakan pakaian tersebut maka baginda bersama Abu Bakar ra dan Khadijah ra pun pergi menghadap raja Habib. Setelah sampai di hadapan raja, Abu Bakar ra berdiri di sebelah kanan Rasulullah SAW sementara Siti Khadijah berdiri di belakang Rasulullah SAW.

Apabila raja Habib melihat baginda Rasulullah SAW berdiri dihadapannya maka raja Habib pun bangun memberi hormat mempersilakan Rasulullah SAW duduk di sebuah kerusi yang diperbuat dari emas. Sementara itu Siti Khadijah yang merasa cemas berdoa kepada Allah SWT: “Ya Allah, tolonglah Muhammad dan mudahkanlah dia menjawab sebarang pertanyaan.”

Sewaktu baginda duduk di hadapan raja Habib maka keluarlah cahaya memancar dari wajah baginda dan baginda duduk dengan tenang tanpa rasa takut.

Raja Habib memulakan pertanyaan: ‘Wahai Muhammad, kamu pun tahu bahawa setiap Nabi itu ada mukjizatnya, jadi apakah mukjizat kamu itu?”

Bersabda Rasulullah SAW: “Katakan apakah yang kamu kehendaki?”

Berkata raja Habib: Aku mahu matahari itu terbenam dan bulan pula hendaklah turun ke bumi dan kemudiannya bulan hendaklah terbelah menjadi dua, kemudian masuk di bawah baju kamu dan separuh keluar melalui lengan baju kamu yang kanan dan sebelah lagi hendaklah keluar melalui lengan baju kamu yang kiri. Setelah itu bulan itu hendaklah berkumpul menjadi satu di atas kepala kamu dan bersaksi atasmu, kemudian bulan itu hendaklah kembali ke langit dan mengeluarkan cahaya yang hersinar dan hendaklah bulan itu tenggelam. Sesudah itu hendaklah matahari yang tenggelam muncul semula dan berjalan ke tempatnya seperti mulanya.”

Setelah mendengar begitu banyak yang raja Habib kehendaki, maka baginda Rasulullah SAW pun bersabda:

Apakah kamu akan beriman kepadaku setelah aku melakukan segala apa yang kamu kehendaki?”

Berkata raja Habib: “Ya, aku akan beriman kepadamu setelah kamu dapat menyatakan segala isi hatiku.”

Abu Jahal yang sedang menyaksikan percakapan itu segera melompat ke hadapan sambil berkata: “Wahai tuanku, tuanku telah mengatakan yang cukup baik dan tepat.”

Rasulullah SAW pun keluar lalu pergi mendaki gunung Abi Qubais, kemudian baginda mengerjakan solat dua rakaat lalu berdoa kepada Allah SWT. Setelah berdoa maka turunlah malaikat Jibril as bersama dengan 12,000 malaikat dengan memegang panah di tangan mereka.

Malaikat Jibril as berkata: “Assalamu alaika yaa Rasulullah, sesungguhnya Allah telah bersalam kepadamu dan berfirman:

“Wahai kekasihku, janganlah kamu takut dan bersusah hati. Aku akan sentiasa bersamamu di mana sahaja engkau berada dan telah tetap dalam pengetahuanKu dan berjalan di dalam qada kepastianKu di zaman azali apa-apa yang diminta oleh raja Habib bin Malik pada hari ini; pergilah kamu kepada mereka dan berikan hujjahmu dengan tepat dan jelaskan keadaanmu dan keutusanmu. Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT telah menundukkan matahari, bulan, malam dan siang. Sesungguhnya raja Habib itu mempunyai seorang puteri yang tidak mempunyai kedua tangan, kedua kaki dan tidak mempunyai kedua mata. Dan katakan kepadanya bahawa Allah SWT telah mengembalikan kedua tangannya, kedua kakinya dan kedua matanya.”

Setelah itu Rasulullah SAW pun turun dari gunung Abi Qubais dengan rasa tenang dan rasa gembira. Malaikat Jibril as di angkasa dan para malaikat berbaris lurus dan Rasulullah SAW berdiri di maqam Ibrahim. Dan adalah saat itu matahari terbenam.

Matahari mulai seakan-akan berlari cepat, ertinya matahari cepat-cepat terbenam dan menjadi gelap gelita. Kemudian bulan terbit dengan terangnya, setelah bulan naik meninggi baginda Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan dua jari-jarinya kepada bulan itu, dan bulan seakan-akan berlari turun ke bumi dan berdiri di hadapan baginda Rasulullah SAW. Kemudian bulan itu bergerak-gerak seperti awan lalu bulan itu terbelah menjadi 2 dan bulan itu masuk di bawah baju Rasulullah SAW separuhnya keluar melalui lengan sebelah kanan baju baginda sementara yang sebelah lagi keluar melalui lengan sebelah kiri baju baginda. Kemudian bulan kembali bercantum mengeluarkan cahaya dengan terang lalu berdiri di atas kepala Rasulullah SAW dengan berkata: “Saya bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan saya bersaksi bahawa Muhammad itu hamba Allah dan RasulNya sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang membenarkan engkau Muhammad dan rugilah orang-orang yang menyalahi engkau.”

Setelah bulan berkata demikian maka bulan pun kembali ke langit menjadi terang dan menghilangkan dirinya. Sebaik sahaja bulan menghilangkan dirinya maka matahari pun timbul kembali. Oleh kerana raja Habib telah mengatakan bahawa Rasulullah SAW mesti memberitahu rasa hatinya maka diapun berkata: ‘Wahai Muhammad, kamu masih ada satu syarat lagi.”

Belum sempat Habib hendak berkata maka baginda Rasululah SAW bersabda: “Sesungguhnya kamu mempunyai seorang puteri yang tidak mempunyai dua tangan, tidak mempunyai dua kaki dan dia juga tidak mempunyai dua mata dan sesungguhnya ketahuilah olehmu Allah SWT telah mengembalikan kedua tangan, kedua kaki dan kedua matanya.”

Sebaik sahaja raja Habib mendengar dan meihat segala galanya maka dia pun berkata: “Wahai ahli Makkah, tidak ada kufur sesudah iman dan tidak ada keraguan sesudah yakin, oleh itu ketahuilah oleh kamu sekelian bahawa sesungguhnya aku bersaksi, Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu dan tidak ada sekutu bagiNya, dan saya bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu hambaNya dan utusan-Nya.”

Raja Habib dan semua bala tenteranya masuk Islam. Kemarahan Abu Jahal meluap-luap dan dia berkata: “Wahai tuan raja, apakah tuan percaya kepada ahli syihir ini sehingga syihir itu telah mempersonakan tuan.”

Raja Habib tidak menghiraukan kata-kata Abu Jahal, sebaliknya raja Habib kembali ke negerinya Syam. Apabila raja Habib masuk ke dalam istananya dia disambut oleh anak perempuanya dengan mengucap: “Asyhadu alla ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasuuluhu” (Saya bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan AlIah dan saya bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruhNya dan utusanNya).

Raja Habib tercengang dengan kalimah yang diucapkan oleh anaknya maka dia pun berkata: “Wahai anakku, siapakah yang mengajarkan kepada kamu kalimah ini?”

Berkata anak raja Habib: “Sebenarnya sewaktu saya tidur, telah datang seorang lelaki lalu berkata kepada saya: “Sesunguhnya ayah kamu telah masuk Islam, kalau kamu mahu masuk Islam maka aku kembalikan segala anggota kamu dengan baik.” Setelah itu saya pun tidur dan pagi ini diri saya tidak ada yang

kurang seperti yang ayah lihat sekarang”

Kemudian raja Habib bersyukur sujud kepada Allah SWT agar nikmat iman dan bertambahlah keyakinan. Setelah itu raja Habib mengumpulkan emas, perak dan kain lalu dinaikkan atas lima ekor unta berserta dengan beberapa orang hamba

dikirimkan kepada Rasulullah SAW.

Ketika rombongan yang membawa segala hadiah dari raja Habib itu sampai dekat kota Makkah, tiba-tiba muncul Abu Jahal bersama kuncu-kuncunya lalu berkata: “Kamu semua milik siapa?”

Berkata rombongan itu: “Kami semua ini milik raja Habib bin Ibnu Malik dan kami hendak pergi pada Rasullulah SAW.”

Sebaik sahaja Abu Jahal mendengar jawapan dari rombongan itu maka dia cuba merampas semua barang-barang yang bawa oleh rombongan itu, oleh kerana rombongan itu enggan menyerahkan barang-barang tersebut maka berlakulah pergaduhan antara kedua belah pihak. Apabila berlaku peperangan diantara kedua belah pihak maka berkumpullah penduduk kota Makkah dan datang bersama mereka Rasulullah SAW.

Melihat akan kedatangan orang ramai maka berkata rombongan diraja itu: “Kesemua barang yang kami bawa ini adalah milik raja Habib, dan raja Habib berhajat untuk rnenghadiahkan kesemua barang ini kepada Rasulullah SAW.”

Abu Jahal berkata: “Raja Habib menghadiahkan kesemua harang ini kepada saya.”

Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Wahai penduduk Makkah, adakah kamu semua suka kalau aku mencadangkan sesuatu?”

Berkata penduduk Makkah: “Ya, kami setuju.”

Bersabda Rasulullah SAW: “Kita hendaklah memutuskan percakapan unta ini, untuk siapakah sebenarnya harta ini.

Berkata Abu Jahal: “Kita tentukan perkara ini esok pagi.”

Setelah mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW untuk ditunda pada esok hari maka Abu Jahal pun balik dan terus pergi kepada berhala-berhala yang disembahnya, dia pun memberi beberapa korban kepada berhala-berhala mereka dan memohon pertolongan pada berhala mereka sehingga pagi.

Apabila waktu yang dijanji telah tiba maka ramailah penduduk kota Makkah datang untuk melihat keputusan pengadilan. Rasulullah SAW datang bersama bapa saudara baginda danAbu Jahal bersama kuncu-kuncunya. Sebaik sahaja Abu Jahal sampai maka dia pun terus mengelilingi unta itu dengan berkata: “Berkatalah unta-unta semua atas nama Lata, Uzza dan Manata.” Setelah Abu Jahal berkata demikian sekian lama sehingga matahari telah tinggi, namum unta-unta itu tidak berkata apa-apa.

Maka berkata penduduk kota Makkah: ‘Wahai Abu Jahal, cukuplah apa yang kamu buat itu, sekarang giliran Muhamad pula untuk melakukannya.”

Rasulullah SAW pun menghampiri unta-unta tersebut dengan berkata: ‘Wahai unta makhluk Allah, demi ciptaan Allah berkatalah kamu dengan kekuasaan Allah.”

Setelah Rasulullah SAW berkata demikian maka bangunlah salah satu dari lima ekor unta lalu berkata: “Wahai ahli kota Makkah, kami semua ini adalah hadiah raja Habib bin Ibnu Malik untuk dipersembahkan kepada Rasulullah SAW.”

Sebaik sahaja unta itu berkata demikian maka RasulullahSAW pun menarik unta-unta tersebut berserta dengan barang-barang yang dibawanya ke gunung Qubais, kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan semua emas dan perak yang ada di atas unta lalu dikumpulkan sehingga menjadi bukit lalu berkata: “Wahai emas dan perak, hendaklah kamu semua menjadi pasir.”

Kemudian dengan sekejap sahaja kesemua emas dan perak itu menjadi bukit sehingga sekarang.

Read Full Post | Make a Comment ( Comments Off on Jibril & 12,000 Malaikat menemui Rasulullah di Bukit Qubais )

Timeline Eropa Abad Pertengahan

Posted on 15/07/2011. Filed under: Sejarah, Tahukah Anda, Tokoh |

500CE: Eropa Abad Pertengahan –Clovis, pendiri negara kaum Frank, menaklukkan sebagian besar Prancis dan Belgia, mengkonversi wilayah ke Barat Kristen Katolik. Ia mendirikan dinasti Merovingian dan melewati kerajaannya pada anak-anaknya, yang mulai berkelahi satu sama lain untuk wilayah tambahan.

590CE: Eropa Abad Pertengahan – Paus Gregorius, awalnya seorang Benediktin, menciptakan kebijakan keagamaan untuk Eropa barat dengan menggabungkan kepausan Romawi dengan monastisisme Benediktin. Ia menciptakan gereja Latin, yang berfungsi untuk menangkal subordinasi paus kaisar Romawi Timur. Sebagai besar keempat “bapa gereja,” St Gregorius Agung menarik teologinya dari Ambrosius dari Milan, Jerome dan Agustinus dari Hippo. Konsep Nya api penyucian dan penebusan dosa memperlebar jurang antara Gereja Timur dan Barat. Dia memerintah sampai kematiannya pada 604CE.

600CE: Abad Pertengahan Eropa – awal Abad Pertengahan dimulai pada 600CE dan terakhir sampai 1050CE.

610CE: Eropa Abad Pertengahan – Heraklius menjadi Kaisar di Konstantinopel sebagai Kekaisaran Persia mencoba pengambilalihan peradaban Bizantium. Demi kenyamanan, aturan Heraklius umumnya menandai awal sejarah Bizantium, meskipun dapat dikatakan bahwa peradaban Bizantium dimulai dengan Diokletianus, Konstantinus atau Justinianus.

627M: Abad Pertengahan Eropa – Persia ditaklukkan oleh pasukan Bizantium.Salib Yerusalem diambil dari Persia, yang mencuri relik dalam 614CE. Heraclius memerintah sampai kematiannya pada 641CE.

650CE: Abad Pertengahan Eropa –pasukan Arab menaklukkan sebagian besar wilayah Bizantium, yang sebelumnya ditempati oleh Persia.

677CE: Abad Pertengahan Eropa – Arab berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel tetapi gagal.

687CE: Eropa Abad Pertengahan – Pepin dari Heristal, seorang penguasa Merovingian, menyatukan wilayah-wilayah kaum Frank dan membangun pusat kerajaan di Belgia dan lainnya Rhine daerah. Ia digantikan oleh putranya, Charles Martel, yang membentuk aliansi dengan Gereja yang membantu Dinasti Merovingian (dan Kristen) untuk memperluas ke Jerman. Pepin Pendek berhasil ayahnya, Charles Martel, dan memperkuat aliansi antara misionaris Benediktin dan ekspansi kaum Frank.

700CE: Abad Pertengahan Eropa –misionaris Benediktin menyelesaikan konversi Inggris dimulai oleh St Gregorius Agung.

717CE: Abad Pertengahan Eropa – Arab berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel untuk kedua kalinya.Kaisar Bizantium Leo Isaurian, yang memerintah sampai 741CE, counter militer upaya Arab dengan “Api Yunani” (campuran cairan sulfur, naphtha dan kapur yang dilepaskan dari tabung perunggu, terletak di kapal dan di dinding Konstantinopel) dan besar kekuatan. Leo mengalahkan pasukan Arab dan reconquers sebagian besar Asia Kecil. Wilayah Asia Kecil, bersama dengan Yunani, menjadi kursi peradaban Bizantium selama beberapa abad.

735CE: Abad Pertengahan Eropa – Bede Mulia, Anglo-Saxon Benediktin sarjana, menulis Sejarah Gereja Orang Inggris dan dalam bahasa Latin, mungkin penulisan sejarah terbaik dari sejarah abad pertengahan.

740CE: Eropa Abad Pertengahan – Gerakan iconoclastic diprakarsai oleh Kaisar Bizantium Leo Isaurian, namun gerakan berkembang di bawah pemerintahan putranya Konstantinus V yang aturan sampai 775CE. Para iconoclasts advokat melakukan jauh dengan ibadah paganistic ikon (gambar Kristus atau orang kudus). Bagi mereka, Kristus tidak dapat diwujudkan atau dipahami melalui seni manusia.Kontroversi ikonoklas berakhir pada abad kesembilan ketika spiritualitas Bizantium baru mengakui bahwa kontemplasi ikon dapat membantu assend seseorang dari material ke material.

750CE: Abad Pertengahan Eropa – puisi epos besar pertama Inggris, Beowulf, ditulis dalam bahasa Inggris Lama. Karya ini anonim dan judul sampai 1805. Ini adalah puisi Kristen yang mencontohkan masyarakat abad pertengahan di Inggris awal dan menunjukkan akar dalam UU Perjanjian Lama.

750CE: Abad Pertengahan Eropa –biarawan Irlandia Abad Pertengahan menetapkan awal seni. Produk hidup terbesar dari para biarawan adalah Kitab Kells, sebuah buku Injil seni dekoratif.

751CE: Abad Pertengahan Eropa – StBonifasius mengurapi seorang raja Pepin sanksi ilahi, dan monarki Frank menyatu ke dalam urutan kepausan. Kerajaan Eropa Barat, berdasarkan aliansi antara monarki Frank dan Gereja Latin, menyediakan citra kesatuan budaya Barat untuk Eropa, meskipun tidak berlangsung lama.

768CE: Abad Pertengahan Eropa – anak Pepin itu, Carolus Magnus (Charlemagne), berhasil ayahnya dan merupakan salah satu penguasa yang paling penting dari sejarah abad pertengahan.Dalam waktu, kerajaan, yang dikenal sebagai dinasti Carolingian, termasuk bagian yang lebih besar dari Eropa Tengah, Italia utara dan tengah Italia di samping alam yang sudah ditaklukkan oleh aturan Frank. Sistem pemerintahan Charlemagne membagi wilayah yang luas ke berbagai daerah, dikuasai oleh lokal “jumlah” yang diawasi oleh perwakilan dari pengadilan sendiri Charlemagne.Selain itu, untuk membantu ekspansi dan administrasi kerajaan, Charlemagne mempromosikan, apa yang disebut kemudian, “Renaisans Carolingian.” Sebelum kebangunan pembelajaran, praktis seluruh dunia (dengan pengecualian Benediktin Inggris) adalah buta huruf karena pembusukan dari Kekaisaran Romawi.Direktur “renaisans” adalah Anglo-Saxon Alcuin Benediktin, yang menerima pengetahuan dari seorang mahasiswa Bede. Alcuin set up sekolah, melihat ke menyalin teks Latin klasik dan mengembangkan tulisan tangan baru.
800CE: Eropa Abad Pertengahan – Pada Hari Natal, Charlemagne dimahkotai Kaisar oleh Paus di Roma.Acara ini menunjukkan budaya Barat otonom berdasarkan kekristenan Barat dan linguistik Latin. Charlemagne menetapkan sekolah di semua keuskupan dan biara-biara di bawah kekuasaannya.

814CE: Abad Pertengahan Eropa –Charlemagne meninggal tanpa meninggalkan penerus yang kompeten untuk melanjutkan kemuliaan dinasti Carolingian. Anaknya satu-satunya yang masih hidup, Louis yang Saleh, membagi warisan di antara tiga putra sendiri, yang terlibat dalam perang sipil. Charlemagne bersatu wilayah diserang oleh Viking Skandinavia, Hongaria dan Muslim selama perang sipil. Kekaisaran Carolingian berantakan.

871CE: Eropa Abad Pertengahan – Raja Alfred yang Agung dari Inggris membangun sebuah sistem pemerintahan dan pendidikan yang memungkinkan untuk penyatuan kecil negara Anglo-Saxon pada abad kesembilan dan kesepuluh. Alfred bertanggung jawab atas kodifikasi hukum Inggris, kepentingan publik dalam pemerintahan lokal dan reorganisasi tentara.Dia mendirikan sekolah dan mempromosikan Anglo-Saxon melek huruf dan pembentukan budaya nasional.Alfred meninggal di 899CE. Inovasi Nya dilanjutkan oleh penerusnya.

910CE: Abad Pertengahan Eropa – biara Benediktin dari Cluny di Burgundy menjadi tempat reformasi monastik. Dua inovasi utama di sini adalah tunduk langsung dari biara kepada Paus – menghindari sekuler, kekuatan lokal dan gerejawi – dan pembangunan “biara putri” bawahan Cluny “keluarga,” yang tumbuh ke enam puluh tujuh biara oleh 1049CE .

936CE: Eropa Abad Pertengahan – Otto Agung dinobatkan raja di Jerman dan bertanggung jawab untuk kekuatan Jerman melalui bagian akhir abad kesebelas. Otto menetapkan pola perlawanan terhadap fragmentasi politik dan aliansi dekat dengan Gereja.

955CE: Abad Pertengahan Eropa – John XII menjadi Paus pada usia delapan belas tahun dan aturan selama sembilan tahun. Gelarnya sebagai paus mencontohkan penurunan nilai Gereja pada periode awal Abad Pertengahan.Penguasa setempat membangun kontrol atas gereja-gereja dan biara, dan pejabat gereja sering tidak memenuhi syarat. Mayoritas imam buta huruf dan hidup dengan selir. Mayoritas paus, sebagian besar anak-anak keluarga Romawi yang kuat, korup atau tidak kompeten.

962CE: Abad Pertengahan Eropa – Otto Agung bernama Kaisar di Roma setelah mengalahkan Hungaria. Ini menyediakan Jerman dengan kekuatan untuk melawan invasi. Berikut Otto yang kompeten dan antusias penerus beberapa yang terus membentuk pemerintah Jerman yang stabil.

987CE: Abad Pertengahan Eropa – Hugh Capet menggantikan terakhir dari raja Carolingian di Perancis.Aturan Dinasti Capetian sampai 1328. Dinasti Capetian terlalu lemah di awal untuk memiliki pengaruh pada penyatuan Prancis.

1025CE: Abad Pertengahan Eropa – keuntungan aristokrat Byzantin kontrol atas pemerintah dan mulai membatasi kebebasan kaum tani, sehingga awal penghancuran basis ekonomi peradaban Bizantium.

1046CE: Eropa Abad Pertengahan – Jerman Kaisar Henry III tiba di Italia dan nama-nama pembaharu monastik Jerman sebagai paus. Rangkaian paus reformasi yang mengikuti keputusan terhadap simoni enacts dan pernikahan klerus.

1049CE: Abad Pertengahan Eropa – reformasi monastik Cluny percikan minat dalam reformasi hirarki ulama.

1050CE: Eropa Abad Pertengahan –Periode 1050-1300 umumnya dianggap Abad Pertengahan. Eropa Barat meningkat sebagai kekuatan besar dengan Cina hanya setara dalam berkembang politik, ekonomi dan budaya. Hal ini juga saksi mengubah agama dan intelektual yang mendalam, termasuk organisasi monarki kepausan.

1050-1200: Eropa Abad Pertengahan –Revolusi pertanian pertama di Eropa Abad Pertengahan dimulai di 1050CE dengan pergeseran ke utara lahan untuk budidaya, periode iklim meningkat dari 700CE untuk 1200CE di Eropa Barat, dan digunakan secara luas dan kesempurnaan perangkat pertanian baru , beberapa yang sebelumnya ditemukan oleh Carolingians dan Roma. Inovasi teknologi termasuk penggunaan bajak yang berat, sistem tiga-bidang rotasi tanaman, penggunaan pabrik untuk pengolahan kain, pembuatan bir bir, menghancurkan pulp untuk pembuatan kertas dan keuntungan lain yang sebelumnya tidak tersedia, dan meluasnya penggunaan besi dan kuda. Dengan peningkatan dalam kemajuan pertanian, kota-kota Barat dan perdagangan tumbuh dengan pesat dan Eropa Barat kembali ke ekonomi uang.

1059CE: Eropa Abad Pertengahan – Para reformasi paus, berikut dari tindakan Henry III, mengeluarkan keputusan tentang pemilihan Paus yang memberikan hak tunggal kardinal penunjukan baru paus.Keputusan ini memungkinkan pemilihan paus untuk melarikan diri dari keinginan para pemimpin politik.

1066CE: Eropa Abad Pertengahan – William Sang Penakluk menyerang Inggris dan menegaskan haknya untuk takhta Inggris pada Pertempuran Hastings. Penaklukan Norman sekering budaya Perancis dan Inggris karena William adalah baik Raja Inggris dan Duke Normandia. Bahasa Inggris berkembang menjadi Inggris Pertengahan dengan sintaks bahasa Inggris dan tata bahasa dan kosa kata sangat Prancis. Seni sastra Perancis dan Inggris menang atas seni sebelumnya dan sastra, dan bahasa Perancis akhirnya menjadi bahasa dari dunia politik. William mencapai stabilitas politik di Inggris dengan pengenalan sistem feodal. Sistem ini berlangsung selama dua abad berikutnya menjadi monarki nasional.

1071CE: Abad Pertengahan Eropa –Turki Seljuk Islam mengalahkan Bizantium di Manzikert di Asia Kecil dan merebut kembali sebagian besar provinsi Bizantium timur.

1073CE: Abad Pertengahan Eropa – Gregorius VII memulai konsepsi baru Gereja. Menurut Gregory, Gereja berkewajiban untuk menciptakan “urutan yang benar di dunia,” daripada menarik diri dari itu.Gregorius berusaha untuk menciptakan sebuah monarki kepausan dengan kekuasaan atas negara sekuler dan untuk membangun otoritas gerejawi.Henry IV, raja Jerman, melawan otoritas sehingga ini meresmikan “kontroversi pelantikan.” Gregory mengucilkan Henry IV di 1077CE. Reformasi Gregorian mendorong praktek peperangan Kristen dalam mengejar menyediakan “urutan yang benar di dunia” dan menetapkan antusiasme religius di semua umat Kristen.

1079CE: Abad Pertengahan Eropa – SKOLASTIK muncul sebagai upaya untuk mendamaikan filsafat klasik (terutama Aristotel) dengan kekristenan. Peter Abelard memberikan kontribusi untuk gerakan ini dengan pekerjaan yang besar teologi, Sic et Non. Dia meninggal di 1142.

Alexius Comnenus menerima peter Pertapa.

1095CE: Abad Pertengahan Eropa –Perang Salib Pertama dimulai ketika Bizantium Kaisar Alexius Comnenus permintaan membantu dalam merebut kembali wilayah yang hilang di Asia Kecil. Eropa Barat mengirimkan dukungan besar untuk menyelamatkan Yerusalem dari kontrol Islam. Paus Urbanus II menyerukan perang salib untuk memperkuat kepausan Gregorian dengan membawa Gereja Yunani Ortodoks di bawah otoritas paus dan dengan mempermalukan kaisar Jerman Henry IV yang telah memaksa Perkotaan melarikan diri Italia.

1098CE: Eropa Abad Pertengahan –Para tentara salib dari Antiokhia menangkap Perang Salib Pertama dan paling Suriah, membunuh penduduk Turki. Puisi epik tertua di Perancis,Nyanyian Roland, ditulis oleh seorang penulis tak dikenal. Puisi diatur di utara Spanyol pada masa pemerintahan Charlemagne dan didasarkan pada pembantaian Roncesvalles dari barisan belakang Charlemagne. Ini berfungsi untuk membentuk karakteristik yang berbeda antara Kristen dan paganisme.Adegan kematian Roland, patriot setia Charlemagne, umumnya dianggap salah satu adegan terbesar di seluruh literatur dunia.

1099CE: Abad Pertengahan Eropa –salib menangkap Perang Salib Pertama Yerusalem, membunuh penduduk Muslim.Tentara Salib baru mereka membagi wilayah menjadi empat kerajaan.

1100CE: Eropa Abad Pertengahan – Henry I, putra dari William si Penakluk, lembaga sistem perwakilan yang didedikasikan untuk bepergian negara dan menjalankan keadilan. Dia meninggal di 1135CE. Sekitar waktu yang sama, sebuah asketisme baru dicari untuk para bhikkhu yang ingin terlibat dalam kontemplasi dan pemeriksaan diri. Dua perintah baru diciptakan: dengan Carthusian dan Cistercian. St Bernardus dari Clairvaux, pemimpin Ordo Biarawan Putih, menetapkan 343 biara pada saat kematiannya.Menyertai ibadah sungguh-sungguh dari Kristus Yesus selama periode ini adalah pernyataan dari Perawan Maria sebagai orang suci. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita diberikan makna sentral dalam agama Kristen.

1108CE: Eropa Abad Pertengahan – Louis VI, penting pertama Capetian Raja Prancis, banishes para “bangsawan perampok” dari Ile-de-France, yang memungkinkan pertanian, perdagangan dan aktivitas intelektual untuk berkembang.

1122CE: Abad Pertengahan Eropa – Kompromi ditarik antara paus dan kaisar atas masalah penobatan. Pada Konkordat Worms (sebuah kota Jerman), simbol-simbol agama, awalnya diinvestasikan untuk uskup, diganti dengan simbol-simbol kekuasaan temporal. Uskup menerima kaisar sebagai penguasa mereka temporal dan diinvestasikan dengan simbol yang mengakui hak mereka untuk memerintah. Menyusul isu penobatan, penerus Gregory VII mengembangkan hukum kanon Gereja yang menyediakan kepausan dengan yurisdiksi atas para ulama, hak-hak warisan dan hak-hak para janda dan anak yatim. Karena kepausan dimulai bertindak sebagai pengadilan banding, perlu bahwa paus dilatih sebagai ahli hukum, bukan sebagai biarawan.

1125CE: Abad Pertengahan Eropa –pangeran Jerman menghapuskan klaim keturunan takhta dan menetapkan hak untuk memilih pemimpin baru.

1144CE: Abad Pertengahan Eropa – gereja biara St Denis Romawi, sebuah kuil pemakaman untuk orang-orang kudus dan raja Perancis, yang dirobohkan dan diganti dengan arsitektur Gothic.Arsitektur Gothic disorot oleh lengkungan menunjuk, bukan Romawi lengkungan, vaulting beralur, dinding penopang layang dan rumit tempa kaca penggambaran cerita dari Alkitab dan kehidupan sehari-hari.

1152CE: Eropa Abad Pertengahan – Frederick I dari Jerman hak kerajaannya yang “Kekaisaran Romawi Suci,” dalam upaya untuk membawa prestise kembali ke tahta Jerman.

1155CE: Abad Pertengahan Eropa – Seorang mahasiswa Petrus Abelard, Peter Lombard, menulis Kitab Kalimat yang menjawab pertanyaan fundamental teologi dengan bagian-bagian dari Alkitab Kristen pemikir dan berbagai. Bukunya menjadi teks standar di semua universitas pada abad ketiga belas.

1164CE: Eropa Abad Pertengahan – Henry II konstruksi Konstitusi Clarendon dalam upaya untuk mendapatkan kembali daya untuk pengadilan sipil, yang telah kehilangan otoritas untuk yang gerejawi. Uskup Agung Canterbury, Thomas Becket, sangat menolak keputusan Henry dan pertengkaran pecah. Becket dibunuh di Canterbury Cathedral. Dia segera membuat seorang martir oleh masyarakat Inggris dan dihormati sebagai orang suci terbesar dalam sejarah Inggris. Hasil politik ditinggalkannya program pengadilan Henry. Selain acara ini, Henry II adalah dianggap sebagai salah satu raja Inggris terbesar karena reformasi peradilan dan inovasi hukum. Reformasi-Nya membentuk pemerintahan yang stabil yang memerlukan sedikit, jika ada, perhatian raja.

1165CE: Eropa Abad Pertengahan – Perancis Chretien de Troyes adalah penulis pertama untuk menyingkat sejarah Arthurian legendaris, berdasarkan Celtic pahlawan Raja Arthur dan ksatria ksatria, menjadi apa yang dikenal sebagai Romances Arthur.Chretien adalah penulis pertama yang mengajukan gagasan cinta romantis dalam pernikahan. Inovasi puisi narasi lagi adalah nenek moyang tertua dengan novel modern. Ide ksatria, arti harfiah menjadi “menunggang kuda,” muncul tentang waktu roman.Ksatria termasuk pertahanan kehormatan, pertempuran di turnamen, dan kebajikan kemurahan hati dan hormat. Kode mulia ksatria disertai dengan peningkatan kehidupan yang mulia dan status noblewomen.

1168CE: Abad Pertengahan Eropa – ilmuwan Inggris Robert Grosseteste menerjemahkan EtikaAristoteles dan membuat kemajuan teknologi di optik, matematika dan astronomi. Dia meninggal di 1253CE.

1170CE: Abad Pertengahan Eropa – kincir angin Eropa pertama dikembangkan.

1176CE: Abad Pertengahan Eropa – tentara Jerman Frederick saya dikalahkan oleh Italia Liga Lombard di Legnano.

1180CE: Eropa Abad Pertengahan – Philip Augustus, cucu Louis VI, mengasumsikan judul raja di Prancis. Dia recaptures sebagian besar wilayah Prancis barat, yang sebelumnya diambil oleh William Sang Penakluk, dari raja Inggris, John. Philip menginstal pejabat kerajaan di daerah ditaklukkan untuk memenangkan kesetiaan kepada raja. Filipus adalah salah satu pendiri terkuat negara Prancis modern.

1187CE: Abad Pertengahan Eropa – Muslim merebut kembali Yerusalem, dan Perang Salib Ketiga diperintahkan. Hal ini dipimpin oleh Kaisar Jerman Frederick Barbarossa, Raja Philip Augustus Perancis dan Raja Inggris Richard Lionhearted. Ini tidak berhasil.

1189CE: Eropa Abad Pertengahan – Richard putra, Lionhearted Henry II, mengasumsikan mahkota Inggris. Ia memerintah selama sepuluh tahun dan hanya ada di negara itu total enam bulan. Pemerintahannya exemplifes kekuatan yayasan pemerintah yang didirikan oleh Henry II.Selama absennya Richard, menteri mengurus administrasi dan membantu untuk menaikkan pajak untuk mendukung Perang Salib.

1198CE: Eropa Abad Pertengahan – Innocent III, pendiri Negara Kepausan, berusia tiga puluh tujuh ketika dia terpilih paus. Dia terlatih dalam hukum kanon dan teologi. Perhatian utama-Nya administrasi adalah penyatuan Kristen semua di bawah monarki kepausan, termasuk hak untuk mencampuri dengan aturan raja. Dia adalah penyelenggara Perang Salib Keempat, diperintahkan untuk merebut kembali Yerusalem dari Islam.

1200CE: Abad Pertengahan Eropa – pertumbuhan pendidikan berbaring dan kebangkitan intelektual dimulai. Siswa mulai memasuki sekolah dengan tidak berniat menjadi imam, dan pendidikan yang ditawarkan dalam bahasa-bahasa Eropa selain bahasa Latin. Kenaikan berbaring pendidikan menyebabkan kerugian dalam Gereja kendali atas pendidikan, pertumbuhan melek huruf di Barat dan transformasi sekolah katedral menjadi maju universitas seni liberal. Bologna dan Paris adalah sekolah yang membedakan dari Abad Pertengahan.

1204CE: Abad Pertengahan Eropa – Salib dari Konstantinopel menangkap Perang Salib Keempat. Karung Konstantinopel menyebabkan kebencian perusahaan Bizantium Barat.

1204CE: Eropa Abad Pertengahan – Raja John dari Inggris kehilangan Normandia dan daerah sekitarnya untuk raja Prancis, Philip Augustus.

1206CE: Abad Pertengahan Eropa – St Fransiskus dari Assisi, pada usia twently lima dua puluh tahun dimulai kesetiaan kepada Kristus Yesus sampai kematiannya pada 1226CE. Dia adalah pendiri ordo Fransiskan yang berusaha untuk meniru kehidupan Yesus dengan merangkul kemiskinan. St Fransiskus memenangkan dukungan dari Paus Innocent III.

1208CE: Abad Pertengahan Eropa – Innocent III panggilan untuk Perang Salib Albigensian untuk menghancurkan ancaman bid’ah dari Albigensia.

1212CE: Abad Pertengahan Eropa – Spanyol reconquers semenanjung Iberia dari Muslim dalam nama Kristen.

1214CE: Abad Pertengahan Eropa – Seorang mahasiswa Grosseteste, Roger Bacon memprediksi kemajuan teknologi mobil dan pesawat terbang dan meluas pengamatan Grosseteste di optik. Kedua pemikir menganjurkan observasi sensorik konkret bagi kemajuan pemikiran ilmiah, bukan penalaran abstrak.

1215CE: Eropa Abad Pertengahan – Innocent III menyelenggarakan Konsili Lateran Keempat di Roma untuk membahas dan mendefinisikan dogma sentral dari Kekristenan. Ia mengakui pentingnya Ekaristi dan matiraga sebagai sakramen keselamatan. Dewan mencontohkan kekuatan kepausan atas raja-raja dan Gereja. Dewan juga menyerukan Perang Salib Kelima untuk menjadi berperang di bawah bimbingan Paus oleh laut. Ini adalah kegagalan. Baron Inggris menulis “Magna Carta” (Piagam Besar) dalam rangka untuk berhenti tuntutan Yohanes uang dari bahasa Inggris tanpa persetujuan dari para baron dan mewajibkan bahwa semua manusia akan dinilai oleh juri dari rekan-rekan di pengadilan umum, bukan pribadi oleh mahkota. Magna Carta berfungsi sebagai simbol pemerintah yang terbatas dan sebuah mahkota yang terikat oleh hukum yang sama seperti publik.

1216CE: Abad Pertengahan Eropa – Ordo Dominikan didirikan oleh St Dominikus dari Spanyol dan disahkan oleh Innocent III. Tujuannya adalah untuk mengkristenkan orang Muslim dan Yahudi dan mengakhiri bidah. Para Dominikan pada akhirnya menjadi administrator utama dari percobaan inquisisi.

1223CE: Eropa Abad Pertengahan – Louis VIII, putra Philip Augustus ‘, aturan untuk tiga tahun dan mengalahkan paling selatan Perancis.

1225CE: Eropa Abad Pertengahan – Thomas Aquinas, teolog skolastik yang paling berpengaruh, adalah mengajar di Universitas Paris. Aquinas percaya pada kontemplasi Allah melalui tatanan alam, meskipun kebenaran akhir yang terungkap hanya dengan mempelajari wahyu dari Alkitab. Dua karya terbesar adalah kontra Summa kafir dan Summa Theologica, yang keduanya berusaha untuk menemukan iman Kristen pada prinsip-prinsip rasional. Filosofinya menekankan penalaran manusia, kehidupan di urutan materi dan partisipasi individu dalam keselamatan pribadi.

1226CE: Eropa Abad Pertengahan – Louis IX (St Louis), putra Louis VIII, adalah salah satu raja yang paling dicintai dari sejarah Perancis. Dia dikanonisasi oleh Gereja karena kesalehan dan memerintah selama periode perdamaian internal di Perancis.

1228CE: Eropa Abad Pertengahan – Frederick II, pemimpin Perang Salib Keenam, memulai negosiasi diplomatik dengan Islam untuk menguasai Yerusalem. Ini adalah sukses. Namun, karena Frederick dikucilkan oleh Paus, ia mahkota dirinya menjadi raja Yerusalem.

1237CE: Eropa Abad Pertengahan – Mongol, di bawah kepemimpinan Batu, salib Ural dari Asia ke Rusia. Sebelum abad ketiga belas, Rusia diperintah oleh barat yang menemukan negara Kievan. Selama abad ketiga belas Rusia retret dari Barat, sebagian karena jarak antara Moskow dan sisanya dari Eropa.

1240CE: Abad Pertengahan Eropa – Mongol memasuki negara Kiev dan membuat negara baru di Sungai Volga, dari mana mereka memerintah Rusia selama dua abad. Selama dua abad, Grand Duchy Moskow muncul dan akhirnya mengalahkan Khan Mongol.

1242CE: Abad Pertengahan Eropa – St Bonaventura masuk Ordo Fransiskan. Dia menjadi jenderal ketujuh agar dalam waktu lima belas tahun. Dia adalah seorang profesor teologi di Universitas Paris, Uskup Albano, menjadi kardinal oleh Gregory X dan dikanonisasi oleh Sixtus IV. Karya besar St Bonaventura ini adalah Artium reductio di Theologiam, yang Pauperum Biblia dan Breviloquium tersebut. Pikirannya sangat dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno, Plotinus.

1244CE: Eropa Abad Pertengahan – Yerusalem hilang oleh Barat dan tidak direbut kembali lagi sampai 1917 Masehi.

1250CE: Abad Pertengahan Eropa – penerus Innocent III terlibat dalam perjuangan politik dengan Frederick II, yang mencoba untuk mengambil kendali di pusat Italia. Mereka memesan perang melawan dia, pertama kali perang salib disebut untuk alasan politik. Hasilnya adalah kematian Frederick.

1252CE: Abad Pertengahan Eropa – Kepausan menyetujui penggunaan penyiksaan untuk ketidaktaatan religius, berikut Innocent III brutal “Inkuisisi” melawan bidah (yaitu bidah Waldensian dan Albigensian).

1260CE: Abad Pertengahan Eropa – Beberapa teks diterjemahkan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Latin, termasuk teks-teks dari Aristoteles.

1261CE: Abad Pertengahan Eropa – kembali Kekaisaran Bizantium ke Konstantinopel.

1265CE: Abad Pertengahan Eropa – Dante Alighieri lahir. Kemudian, ia akan menulis Divine Comedy – mungkin ekspresi sastra terbesar dari Abad Pertengahan – dalam ayat Italia. Lahir di Florence, Dante luas dididik dalam literatur, filsafat dan teologi Skolastik. “Komedi” Nya adalah jenuh dengan keyakinan keabadian duniawi melalui perbuatan layak dan persiapan kehidupan kekal.

1267CE: Eropa Abad Pertengahan – Florence Giotto, pelukis yang paling penting dari Abad Pertengahan, memulai tradisi modern dalam lukisan. Dia adalah seorang naturalis yang mencakup penggambaran lukisan pintu masuk Kristus ke Yerusalem dan kematian Santo Fransiskus.

1268CE: Eropa Abad Pertengahan – Juara militer perang salib kepausan terhadap ahli waris Frederick II adalah Charles dari Anjou, yang berasal dari rumah kerajaan Perancis. Charles mengalahkan terakhir dari ahli waris Frederick dan memenangkan Sisilia.

1272CE: Abad Pertengahan Eropa – Edward I dari Inggris, putra Henry III, Parlemen menetapkan, awalnya pengadilan feodal untuk raja dan belum sistem pemerintahan perwakilan.

1280CE: Eropa Abad Pertengahan – Kacamata yang diciptakan dan kemudian ditingkatkan dalam periode akhir Abad Pertengahan.

1282CE: Eropa Abad Pertengahan – Charles Anjou upaya untuk pajak Sisilia memprovokasi “Vesper Sisilia” memberontak. Para pemberontak menginstal raja Aragon sebagai raja mereka sendiri, sehingga mengembalikan aturan untuk rumah Frederick II.

1285CE: Eropa Abad Pertengahan – Perancis menjadi kekuatan terkuat di Eropa karena administrasi cucu St Louis, Philip IV. Ia mencoba untuk mendapatkan kontrol penuh atas Gereja Roma dan Prancis dari mulai proses sentralisasi pemerintahan.

1294CE: Abad Pertengahan Eropa – Bonifasius VIII sengketa dengan raja-raja Inggris dan Perancis selama perpajakan para ulama untuk mendukung perang. Kemudian, Bonifasius akan mengalami masalah politik dengan Philip IV dari Perancis.

1300CE: Abad Pertengahan Eropa – Abad Pertengahan Akhir dimulai di sini dan berakhir sekitar 1500CE. Awal saksi Akhir Abad Pertengahan penemuan kompas magnetik, sangat membantu ekspansi ke luar negeri dan perdagangan meningkatkan antara tempat-tempat seperti Italia dan Utara. Bonifasius VIII panggilan pertama Paus “Yobel,” demikian mengakui ziarah ke Roma, bukan Yerusalem, yang tidak lagi dapat diakses oleh Barat.

1303CE: Eropa Abad Pertengahan – Bonifasius VIII ditangkap di Anagni oleh warga lokal dan disalahgunakan luar kemampuan nya untuk mempertahankan penganiayaan tersebut. Dia meninggal tujuh puluhan sebulan setelah pembebasannya. Setelah kematiannya, Gereja saksi krisis institusional banyak.

1305CE: Abad Pertengahan Eropa – Kepausan dipindahkan dari Roma ke Avignon, awal Gereja “Babylonian Captivity.” Untuk sebagian besar dari abad keempat belas, kepausan adalah bawahan otoritas Perancis dengan mayoritas kardinal dan paus yang Perancis.

1315CE: Abad Pertengahan Eropa – Cuaca buruk dan tanaman menghasilkan kegagalan dalam kelaparan di seluruh barat laut Eropa. Kondisi kurang sehat dan kekurangan gizi meningkatkan angka kematian. Bahkan setelah kebangkitan kondisi pertanian, cuaca bencana muncul kembali. Campuran perang, kelaparan dan wabah di Abad Pertengahan Akhir mengurangi populasi oleh satu-setengah.

1327CE: Abad Pertengahan Eropa – Lahir di 1260, Jerman Dominika Guru Eckhart mendefinisikan jiwa individu sebagai “percikan” dari ilahi pada elemen yang paling dasar.Dengan melepaskan semua pengetahuan diri, seseorang dapat mundur ke bahwa “percikan” dan mencapai Tuhan. Sebagian besar ajarannya dikutuk oleh kepausan. Dua band mistisisme timbul dari teori Eckhart: heterodoks, kepercayaan pada penyatuan Tuhan dan manusia di bumi tanpa bantuan para imam sebagai perantara, dan ortodoks, kepercayaan pada kemungkinan bergabung jiwa dengan Allah dan kesadaran akan kehadiran ilahi dalam kehidupan sehari-hari.

1328CE: Abad Pertengahan Eropa – pewaris terakhir dari dinasti Capetian meninggal dan digantikan oleh penguasa pertama dari dinasti Valois. Karena raja-raja Inggris juga diturunkan dari garis Capetian, Inggris mencoba untuk mengklaim mahkota Prancis.

1330CE: Abad Pertengahan Eropa – Oxford teolog John Wyclif lahir. Dia kemudian menjadi pemimpin gerakan sesat: menemukan Gereja yang berlebihan, ia mengutuk pejabat Gereja yang paling dan mulai gerakan reformasi. Dia menerima dukungan aristokrat oleh menganjurkan penggantian pejabat dengan pria yang bersedia untuk menjalani kehidupan apostolik dimodelkan pada Perjanjian Baru. Dia meninggal di 1384, sebelum hukuman mati bagi bidat muncul di Inggris. Penggunaan meriam berat dalam peperangan dimulai.

1337CE: Eropa Abad Pertengahan – Perancis membalas melawan Inggris dan memulai Perang Seratus Tahun, serangkaian pertempuran berlangsung sampai 1453CE. Tiga pertempuran terbesar dari perang yang bertempur di Crecy (1346), Poitiers (1356) dan Agincourt (1415).Karena keunggulan militer Inggris, Prancis kalah dalam sebagian besar pertempuran.

1340CE: Abad Pertengahan Eropa – Geoffrey Chaucer lahir. Dia kemudian memulai tradisi sastra dengan Tales nya Canterbury.

1342CE: Abad Pertengahan Eropa – pemerintahan Avignon Paus Clement VI mencontohkan pengambilalihan Prancis Gereja. Clement menawarkan manfaat rohani untuk uang, menunjuk para pemimpin Gereja untuk keuntungan ekonomi dan melakukan tindakan seksual pada “perintah dokter.” Gereja yang berbasis di Avignon Perancis meningkat dalam kekuasaan, centralizes pemerintahan Gereja dan menetapkan sistem keuangan kepausan.

1347CE: Eropa Abad Pertengahan – The Black Death muncul selama waktu depresi ekonomi di Eropa Barat dan reoccurs sering sampai abad kelima belas. The Black Death adalah kombinasi dari wabah pes dan pneumonia dan memiliki dampak besar pada kondisi sosial dan ekonomi.Dera agama muncul di antara kelompok awam dalam rangka untuk menenangkan murka Ilahi.William Fransiskan Inggris Okcham meninggal. Ia mengajarkan bahwa Tuhan bebas berbuat baik dan buruk di bumi sebagaimana Dia keinginan dan mengembangkan model posisi filsafat yang dikenal sebagai “nominalisme.” Pencariannya kepastian dalam pengetahuan manusia adalah salah satu fondasi dari metode ilmiah.

1348CE: Eropa Abad Pertengahan – Italia Giovanni Boccaccio (1313 – 1375CE) mulai menulis Decameron, sebuah kumpulan cerita tentang cinta, seks, petualangan dan tipuan diberitahu oleh tujuh wanita dan tiga orang di perjalanan ke negara itu untuk melarikan diri dari Black Death. Pekerjaan Boccaccio adalah literatur pertama kali ditulis dalam bentuk prosa naratif.Prosa-Nya adalah realistis dari pria dan wanita dalam cerita-cerita, bukan moral atau tidak bermoral secara terang-terangan seperti dalam roman sebelumnya.

1356CE: Abad Pertengahan Eropa – Sebuah perang dimulai antara Inggris dan Prancis langsung menyusul terjadinya Black Death di Perancis. Tani Prancis paling menderita secara ekonomi, seperti yang biasa di abad pertengahan selama perang, dan fisik – rumah mereka dijarah dan dibakar. Kekalahan Inggris raja Prancis, John II, di Pertempuran Poitiers, dan petani kembali diminta untuk menanggung berat kelas atas.

1358CE: Abad Pertengahan Eropa – Kesulitan ekonomi dalam hasil Prancis dalam sebuah pemberontakan kelas bawah, yang disebut “Jacquerie” (diambil dari petani Perancis “Jacques Bonhomme”). Para petani membakar istana, pembunuhan dan perkosaan tuan mereka dan istri bangsawan ‘dan mengambil keuntungan dari kebingungan politik di Perancis dengan mencoba untuk mereformasi sistem pemerintahan. Pemberontakan terjadi selama penawanan raja di Inggris. Juga, selama waktu ini, kelompok aristokrat rencana pengambilalihan kekuasaan.Sebuah pemberontakan singkat dimasukkan berakhir ketika kelompok ini mengembalikan perintah dengan pembantaian terhadap para pemberontak.

1360CE: Abad Pertengahan Eropa – Dengan diperkenalkannya lukisan minyak ke Eropa Barat, lukisan naturalistik paling awal dibuat. Subjek adalah raja Prancis, Yohanes Bagus. Setelah ini, portraitures naturalistik menjadi menonjol dalam seni Eropa.

1367CE: Eropa Abad Pertengahan – Perkotaan V berhasil dalam mengembalikan Paus ke Roma. Namun, Paus Gregorius XI meninggal pada tahun 1368. Karena kepausan sekarang di Roma, seorang Paus Italia, Perkotaan VI, terpilih dan mulai bertengkar dengan kardinal Perancis. Para kardinal Perancis membatalkan pemilu sebelumnya dan memilih seorang paus Prancis, Clement VII.

1378CE: Eropa Abad Pertengahan – Tahap kedua dari krisis kelembagaan Gereja adalah Skisma Besar. Kepausan Perancis meninggalkan Roma karena pemberontakan dari Urban VI dan kelompoknya dari kardinal baru didirikan. Perpecahan dari dua kelompok menyebabkan kebingungan di Eropa. Wilayah Perancis mengakui sebagai paus Clement VII, dan sisanya dari Eropa mengakui Perkotaan VI sebagai paus. Skisma bertahan kematian kedua paus. Para Ciompi Florentine, wol-combers, menyaksikan industri tertekan, bangkit melawan sistem pemerintahan dan kekuasaan gain untuk enam minggu, di mana waktu mereka lembaga keringanan pajak, memberikan representasi proletar dalam pemerintahan dan memperluas lapangan kerja. Semua reformasi dicabut dengan kekuatan oligarki baru.

1381CE: Abad Pertengahan Eropa – Kehadiran Black Death di Inggris bekerja untuk keuntungan petani Inggris, menyebabkan kekurangan tenaga kerja, sebuah pembebasan budak, kenaikan gaji dan penurunan sewa. Kelas bangsawan, bagaimanapun, melewati undang-undang yang menurunkan upah dengan jumlah sebelum wabah dan yang membutuhkan upah lebih rendah bagi buruh tanpa tanah. Para petani bangkit melawan penindasan ini dalam apa yang disebut Pemberontakan Petani Inggris ‘ketika pajak nasional dikenakan untuk setiap individu di Inggris. Perjalanan petani ke London, pembunuhan rektor tuan dan bendahara dan dipenuhi oleh Richard II. Richard menjanjikan penghapusan perbudakan dan sewa yang lebih rendah. Setelah petani pergi, Richard kelompok petani diikuti dan dibunuh.

1385CE: Abad Pertengahan Eropa – universitas Jerman yang pertama dibuka di Heidelberg.

1386CE: Abad Pertengahan Eropa – ratu Polandia, Jadwiga, menikah Grand Duke dari Lithuania, Jagiello. Pernikahan menciptakan ganda negara ukuran ukuran sebelumnya Polandia.

1399CE: Eropa Abad Pertengahan – Di Inggris, hukuman mati menjadi hukuman bagi bidah, dan banyak Lollards, pengikut awam Wyclif, mengkonversi.

1400CE: Abad Pertengahan Eropa – Ceko siswa John Wyclif membawa Wyclifism ke ibukota Bohemia Praha. Pendeta John Hus (1373 – 1415CE) mengadopsi teori Wyclif untuk mendukung klaim sendiri terhadap pemborosan gerejawi. Provinsi Utara Italia merancang sistem mereka sendiri pemerintah. Pemerintah Venesia menjadi oligarki pedagang; Milan diperintah oleh dinasti despotisme, dan Florence menjadi republik, diperintah oleh orang kaya. Tiga kota memperluas dan menaklukkan sebagian besar Italia Utara.

1409CE: Abad Pertengahan Eropa – Sebuah dewan dari wali gereja dari kedua sisi dari Skisma Besar bertemu di Pisa dan memutuskan untuk mengubah nama Paus yang baru di tempat kedua. Namun, kedua paus menikmati kekuatan politik yang besar dan menolak deposisi, menyebabkan tiga pesaing untuk kepausan bukan dua.

1410CE: Abad Pertengahan Eropa – Polandia-Lithuania mengalahkan pasukan Ksatria Teutonik Jerman dan memperluas aturan timur, hampir ke Rusia. Ortodoks Timur Moskow mulai kampanye perlawanan terhadap Katolik Roma Polandia-Lithuania.

1414CE: Abad Pertengahan Eropa – Sebuah pemberontakan Lollard di Inggris gagal.Beberapa retret Lollard bawah tanah dan bantuan Reformasi Protestan pada abad keenam belas.

1415CE: Abad Pertengahan Eropa – John Hus perjalanan ke Konsili Konstanz untuk mengusulkan reformasi bagi Gereja. Setibanya di Dewan, Hus dicoba untuk bid’ah dan dibakar.Kematiannya mendorong pemberontakan lebih lanjut oleh pengikutnya.

1417CE: Eropa Abad Pertengahan – Dewan Constance, pertemuan terbesar dalam sejarah Gereja Abad Pertengahan, mengakhiri Skisma Besar. Dewan mendapat dukungan sekuler dan memilih Martin V sebagai paus. Ia menggantikan monarki kepausan dengan pemerintah konsili, yang mengakui sebuah dewan wali gereja sebagai otoritas paus, dan mandat pertemuan sering dewan. Ini periode baru ini dikenal sebagai kepausan wilayah Italia, yang berlangsung sampai 1517CE .

1419CE: Abad Pertengahan Eropa – Provinsi istirahat Burgundy dari Perancis dan sekutu dengan Inggris selama Perang Seratus Tahun.

1420CE: – “. Salibis” Eropa Abad Pertengahan pendukung Hus ‘kekalahan Jerman Semakin rendah kelas Hussites yang dipimpin oleh John Zizka umum.

1427CE: Abad Pertengahan Eropa – Thomas a Kempis menulis Mengikuti Kristus, manual mengarahkan individu melalui mistisisme Ortodoks. Awalnya dalam bahasa Latin, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa untuk penonton awam. Tema utamanya menyangkut jalan kesalehan Kristen bagi mereka yang aktif dalam kehidupan sehari-hari, persekutuan dengan Kristus, meditasi Alkitab dan kehidupan moral. Sakramen hanya menyarankan kepada pembaca adalah Ekaristi.
1429CE: Eropa Abad Pertengahan – Joan of Arc, seorang gadis petani di Perancis, mencari pemimpin Perancis dan misi ilahi berhubungan nya-terinspirasi untuk mengusir Inggris dari Perancis. Dia mengambil kendali dari pasukan Perancis dan membebaskan sebagian besar dari pusat Perancis.

1430CE: Eropa Abad Pertengahan – Joan of Arc ditangkap dan dibawa ke Inggris. Inggris menuduhnya penyihir dan mengutuk dia untuk sesat. Joan dibakar di depan umum di kota Rouen.

1434CE: Abad Pertengahan Eropa – Bangsawan Hussites mengakhiri pemberontakan pendukung Hus dan upaya mereka reformasi sosial dan keagamaan. Bohemia tidak kembali ke Katolik Ortodoks sampai Reformasi Katolik abad ketujuh belas.

Istana Medici

1434CE: Abad Pertengahan Eropa –keluarga bankir Medici mendominasi pemerintah Florence.

Kaisar terakhir Bizantium bertempur dan meninggal di Konstantinopel dikepung oleh Ottoman pada 1453

1453CE: Abad Pertengahan Eropa – Turki Ottoman mengambil peradaban Bizantium Konstantinopel dan akhir. Raja Perancis Charles VII menangkap Bordeaux di barat daya dan berakhir Perang Seratus Tahun, selama pemerintahan Inggris Raja Henry VI dan setelah penarikan Burgandy dari bahasa Inggris aliansi. Monarki Perancis membangun kembali aturan dan kembali untuk mengumpulkan pajak nasional dan memelihara tentara berdiri di masa damai. Monarki menjadi lebih kuat selama pemerintahan Louis XI (1461 – 1483) dan Louis XII (1498 – 1515).

1454CE: Eropa Abad Pertengahan – Italia dibagi menjadi lima wilayah utama: Venice, Milan, Florence, Amerika Kepausan dan kerajaan selatan Naples.

1455CE: Eropa Abad Pertengahan – Henry VI dari Inggris (1422-1461) upah Wars of Roses. Dua sisi dari perang adalah mawar merah (keluarga Henry di Lancaster) dan mawar putih (rumah York). Yorkist Richard III keuntungan kerajaan untuk waktu yang singkat.

pernikahan Ivan III dan Sophia Palaiologina

1462CE: Eropa Abad Pertengahan – Ivan III dari Moskow lampiran semua kerajaan Rusia antara Moskow dan Polandia-Lithuania selama dua puluh tiga tahun.

1469CE: Eropa Abad Pertengahan –Ferdinand dari Aragon menikah Isabella dari Kastilia, dan dua kerajaan Spanyol akhir konflik mereka tetapi tetap kekuatan terpisah.

1477CE: Eropa Abad Pertengahan – Charles Bold dari Burgundy ditangkap oleh Swiss, dan Louis XI recaptures wilayah yang hilang.

1482CE: Eropa Abad Pertengahan – Ivan III dari Moskow (1462 – 1505CE) renounces aturan Khanate Mongol atas Rusia. Bangsa Mongol tidak menolak dalam terang dari bangkitnya negara Moskow.

1485CE: Eropa Abad Pertengahan – Dengan berakhirnya Perang Mawar di Inggris, dinasti Tudor menggantikan Richard III. Henry VII, raja Tudor pertama, aturan untuk dua puluh empat tahun dan menghidupkan kembali takhta Inggris. Dia membangun kembali kekuasaan raja atas aristokrasi, ujung pendanaan perang asing dan reformasi keuangan. Parlemen juga menjadi bagian stabil dari sistem pemerintahan.

1492CE: Abad Pertengahan Eropa –Ferdinand dan Isabella lampiran Granada, mengusir semua orang Yahudi dari Spanyol dan mencari ekspansi ke luar negeri (misalnya, sebagai pelindung dari Christopher Columbus). Aliran emas Amerika dan perak melalui Spanyol, penaklukan Meksiko dan Peru dan keunggulan di medan membuat Spanyol negara paling kuat di Eropa.

1505CE: Eropa Abad Pertengahan – Ivan Agung Moskow memperluas perbatasan Rusia ke Belarus dan wilayah Ukraina, sebelum kematiannya. Muscovian Rusia diakui sebagai kekuatan Timur yang berorientasi utama di Eropa.

1509CE: Abad Pertengahan Eropa – Henry VIII berhasil ayahnya, Henry VII, untuk mahkota Inggris.

sumber: http://eawc.evansville.edu/chronology/mepage.htm

Read Full Post | Make a Comment ( Comments Off on Timeline Eropa Abad Pertengahan )

Biarkan Aku Yang Terluka

Posted on 15/07/2011. Filed under: Sejarah, Tokoh |

Tidak terlalu berlebihan kiranya apabila Bung Karno mendapat julukan Putera Sang Fajar, secara awam dapat saya katakan bahwa Bung Karno merupakan sosok yang membawa bangsa ini menuju fajar kemerdekaan.

Seluruh kekuatan bangsa ini ada dalam genggaman Bung Karno, merah kata Bung Karno maka merelah seluruh Indonesia, hitam kata Bung Karno maka hitamlah Indonesia. Perkataan Bung Karno serta ajaran yang disampaikan akan menjadi isi kepala seluruh bangsa Indonesia.

Melihat dari latar belakang diatas maka yang ada dalam fikiran kita adalah: Bung Karno akan menggenggam Indonesia sampai saatnya dia menghadap Sang Pencipta. Pengangkatan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup tentunya melanggar Undang-Undang, tetapi dianggap sebuah kebenaran terutama oleh masyarakat kalangan bawah. Namun demikian sejarah telah menentukan sesuatu yang berbeda, dimana akal dan perkiraan manusia tidak lagi mampu memegang serta menjadi sutradara jalannya sebuah sejarah.

Tulisan yang sangat singkat ini sedikit memberi gambaran betapa pedihnya sayatan pedang sejarah.

Tak lama setelah mosi tidak percaya Parlemen bentukan Nasution di tahun 1967 dan MPRS menunjuk Suharto sebagai Presiden RI, Bung Karno menerima surat untuk segera meninggalkan Istana dalam waktu 2 X 24 Jam. Bung Karno dengan wajah sedih membaca surat pengusiran itu. Ia sama sekali tidak diberi waktu untuk menginventarisir barang-barang pribadinya.

Wajah-wajah tentara yang diperintahkan Suharto untuk mengusir Bung Karno tidak bersahabat lagi. “Bapak harus cepat meninggalkan Istana ini dalam waktu dua hari dari sekarang”.

Bung Karno pergi ke ruang makan dan melihat Guruh sedang membaca sesuatu di ruang itu. “Mana kakak-kakakmu?” kata Bung Karno. Guruh menoleh ke arah Bapaknya dan berkata “Mereka pergi ke rumah Ibu” rumah Ibu yang dimaksud adalah rumah Fatmawati di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru.

Bung Karno berkata lagi “Mas Guruh, Bapak sudah tidak boleh tinggal di Istana ini lagi, kamu persiapkan barang-barangmu, jangan kamu ambil lukisan atau hal lain itu punya negara”. Kata Bung Karno lalu ia pergi ke ruang depan dan mengumpulkan semua ajudan-ajudannya yang setia.

Beberapa ajudannya sudah tidak kelihatan ia maklum, ajudan itu sudah ditangkapi karena diduga terlibat Gestapu. “Aku sudah tidak boleh tinggal di Istana ini lagi, kalian jangan mengambil apapun, Lukisan-lukisan itu, souvenir, dan macam-macam barang itu milik negara”.

Semua ajudan menangis Bung Karno mau pergi, “Kenapa bapak tidak melawan, kenapa dari dulu bapak tidak melawan” salah satu ajudan hampir berteriak memprotes tindakan diam Bung Karno. “Kalian tau apa, kalau saya melawan nanti perang saudara, perang saudara itu sulit jikalau perang dengan Belanda kita jelas hidungnya beda dengan hidung kita,
perang dengan bangsa sendiri tidak..lebih baik saya yang robek dan hancur daripada bangsa saya harus perang saudara”.

Beberapa orang dari dapur berlarian saat tau Bung Karno mau pergi, mereka bilang “Pak kami tidak ada anggaran untuk masak, tapi kami tidak enak bila bapak pergi belum makan. Biarlah kami patungan dari uang kami untuk masak agak enak
dari biasanya” Bung Karno tertawa “Ah, sudahlah sayur lodeh basi tiga hari itu malah enak, kalian masak sayur lodeh saja. Aku ini perlunya apa….”

Di hari kedua saat Bung Karno sedang membenahi baju-bajunya datangseorang perwira suruhan Orde Baru. “Pak, bapak segera meninggalkan tempat ini” beberapa tentara sudah memasuki beberapa ruangan. Dalam pikiran Bung Karno yang ia takuti adalah bendera pusaka. Ia ke dalam ruang membungkus bendera pusaka dengan kertas koran lalu ia masukkan
bendera itu ke dalam baju yang dikenakannya di dalam kaos oblong, Bung Karno bendera pusaka tidak akan dirawat oleh rezim ini dengan benar.

Bung Karno lalu menoleh pada ajudannya Saelan. “Aku pergi dulu” kata Bung Karno hanya dengan mengenakan kaus oblong putih dan celana panjang hitam. “Bapak tidak berpakaian dulu” Bung Karno mengibaskan tangannya, ia terburu-buru. Dan keluar dari Istana dengan naik mobil VW kodok ia minta diantarkan ke rumah Ibu Fatmawati di Sriwijaya, Kebayoran.

Di rumah Fatmawati, Bung Karno hanya duduk seharian saja di pojokan halaman, matanya kosong. Ia sudah meminta agar Bendera Pusaka itu dirawat hato-hati. Bung Karno kerjanya hanya mengguntingi daun-daun yang tumbuh di halaman. Kadang-kadang ia memegang dadanya, ia sakit ginjal parah namun obat-obatan yang biasanya diberikan tidak kunjung diberikan.

Hanya beberapa minggu Bung Karno di Sriwijaya tiba-tiba datang satu truk tentara ke rumah Sriwijaya. Suatu saat Bung Karno mengajak ajudannya yang bernama Nitri yang orang Bali untuk jalan-jalan. Saat melihat duku Bung Karno bilang “Aku pengen duku..Tri, Sing Ngelah Pis, aku tidak punya uang” Nitri yang uangnya juga sedikit ngelihat dompetnya, ia cukup uang untuk beli duku. Lalu Nitri mendatangi tukang duku dan berkata “Pak bawa dukunya ke orang yang ada di dalam mobil”

Tukang duku itu berjalan dan mendekat ke Bung Karno “Mau pilih mana Pak, manis-manis nih” kata Tukang Duku dengan logat betawi. Bung Karno berkata “Coba kamu cari yang enak” Tukang Duku-nya merasa sangat akrab dengan suara itu dan dia berteriak “Lha itu kan suara Bapak…Bapak…Bapak” Tukang Duku berlari ke teman-temannya pedagang

“Ada Pak Karno…ada Pak Karno” serentak banyak orang di pasar mengelilingi Bung Karno. Bung Karno tertawa tapi dalam hati ia takut orang ini akan jadi sasaran tentara karena disangka mereka akan mendukung Bung Karno. “Tri cepat jalan”….. Mendengar Bung Karno sering keluar rumah maka tentara dengan cepat memerintahkan Bung Karno diasingkan. Di Bogor dia diasingkan ke Istana Batu Tulis dan dirawat oleh : Dokter Hewan…..

Read Full Post | Make a Comment ( Comments Off on Biarkan Aku Yang Terluka )

22 Jawaban Muslim Kepada 22 pertanyaan Pendeta

Posted on 15/07/2011. Filed under: Hikmah, Kisah Islami |

Ada seorang pemuda arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar,ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampong tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Mula mula ia keberatan, namun karena desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk.

Di saat itu, si pendeta agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, “Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini.” Pemuda arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, “Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. ” Barulah pemuda ini beranjak keluar.

Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang pendeta, “Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim.” Pendeta itu menjawab, “Dari tanda yang terdapat di wajahmu.” Kemudian ia beranjak hendak keluar. Namun, pendeta ingin
memanfaatkan keberadaan pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan ugamanya. Pemuda muslim itupun menerima tentangan debat tersebut.

Pendeta berkata, “Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat.”Si pemuda tersenyum dan berkata, “Silakan! Sang pendeta pun mulai bertanya, ”

Sebutkan satu yang tiada duanya,
dua yang tiada tiganya,
tiga yang tiada empatnya,
empat yang tiada limanya,
lima yang tiada enamnya,
enam yang tiada tujuhnya,
tujuh yang tiada delapannya,
delapan yang tiada sembilannya,
sembilan yang tiada sepuluhnya,
sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
sebelas yang tiada dua belasnya,
dua belas yang tiada tiga belasnya,
tiga belas yang tiada empat belasnya.

Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!
Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!
Siapakah yang tercipta dari api,
siapakah yang diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
Siapakah yang tercipta dari batu,
siapakah yang diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!
Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun,
setiap daun mempunyai 5 buah,
3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?”

Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah. Setelah membaca bismillah ia berkata,
-Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.
-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah SWT berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).” (Al-Isra’: 12).
-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.
-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur’an.
-Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.
-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk.
-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.” (Al-Mulk: 3).
-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman, “Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat men-junjung ‘Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka.” (Al-Haqah: 17).
-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang.*
-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah SWT berfirman, “Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.” (Al-An’am: 160).
-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .

-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu’jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, ‘Pukullah batu itu dengan tongkatmu.’ Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.
-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh. Allah SWT ber-firman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.” (At-Takwir: 18).
-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.
-Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf , yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, “Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat
barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala.” Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, ” tak ada cercaan terhadap kamu semua.” Dan ayah mereka Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu
kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Yusuf:98)
-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keledai. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai.” (Luqman: 19).
-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.
-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, “Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim.” (Al-Anbiya’:69).
-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).
-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT? “Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar.” (Yusuf: 28).
-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pun mula hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan
ini disetujui oleh pendeta.

Pemuda ini berkata, “Apakah kunci surga itu?” mendengar pertanyaan itu lidah pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekuatirannya, namun tidak berhasil.
Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia cuba mengelak. Mereka berkata, “Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab, sementara ia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya!”

Pendeta tersebut berkata, “Sesungguh aku tahu jawapan nya, namun aku takut kalian marah.” Mereka menjawab, “Kami akan jamin keselamatan anda.
” Pendeta pun berkata, “Jawabannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah Wa
Wa Aasyhadu Anna Muhammadar Rasulullah.”

Lantas pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.**

Read Full Post | Make a Comment ( Comments Off on 22 Jawaban Muslim Kepada 22 pertanyaan Pendeta )

Misteri Bangsa Sumeria dan Legenda Air Bah

Posted on 15/07/2011. Filed under: Sejarah, Tahukah Anda |

https://i1.wp.com/www.historel.net/english/orient/shamash.jpg

Orang Sumeria adalah bangsa kuno di kawasan Timur Tengah pada 3500 tahun Masehi, dari daerah gurun pasir Irak masa kini tergali pelat lumpur sfenogram (tulisan paku) yang cukup besar, di mana tercatat legenda atau mitologi Mesopotamia. Disebutkan pada zaman dahulu kala bumi pernah mengalami sebuah banjir badang (besar) yang menggemparkan.
Di atas pelat lumpur terdapat catatan yang menakjubkan: Pada masa yang lama, 4 dewa bersama-sama menguasai bumi ini: dewa langit, dewa pelindung, dewi perang dan damai, serta dewa air. Di antaranya dewa air paling memperhatikan manusia, adalah dewa pelindung manusia. Pada masa itu,

di bumi penduduknya padat, manusia terus berkembang biak, seluruh dunia dipenuhi suara keras, bagaikan benteng liar yang meraung, gaduhnya membuat dewa langit tidak bisa tidur. Dewa pelindung mendengar suara ribut manusia, lalu berkata pada semua dewa: “Hiruk-pikuk manusia benar-benar memekakkan telinga, gaduhnya membuat kita tidak bisa tenang.” Lalu, semua dewa memutuskan memusnahkan manusia.

Dewa air merasa kasihan pada manusia. Dia ke istana raja, berdiri di luar tembok berkata pada raja di istana, di dunia manusia akan segera terjadi sebuah bencana besar, harus segera membuat kapal, untuk melindungi jiwa keluarga. “Bongkar rumah Anda, buat sebuah kapal, buang semua harta kekayaan, segeralah menyelamatkan diri! Jangan merasa berat meninggalkan semua harta benda, menyelamatkan roh lebih penting dengarkan baik-baik, segeralah bongkar rumahmu, menurut ukuran yang ditentukan untuk membuat kapal dengan ukuran panjang dan lebar seimbang. Simpan semua bibit makhluk hidup didunia ke dalam kapal.”

https://i1.wp.com/www.wayfaring.info/images/great_ziggurat_ur_sumeria1.jpg
Raja tidak berani menentang, segera mulai membuat kapal. Dan memindahkan semua harta ke dalam kapal, serta menyimpan semua bibit makhluk hidup ke dalam kabin. Setelah sekeluarga masuk kapal, baru memasukkan sapi, kuda dan binatang lainnya serta tukang dari berbagai macam keahlian ke dalam kapal. Hari itu bencana akhirnya tiba. Begitu fajar menyingsing, muncul segumpalan awan hitam di langit, dewa topan mencambuk dan menderapkan kuda, mengeluarkan ledakan halilintar,siang hari berubah menjadi malam. Itu berlangsung selama 6 hari 6 malam, badai dan banjir bergemuruh dahsyat bersamaan, banjir menenggelamkan segenap dunia. Hari ke-7 dini hari, badai reda, permukaan laut berangsur-angsur tenang kembali, banjir mulai surut. Rakyat di atas bumi semuanya terkubur di air yang tampak di sekeliling adalah air yang sangat luas kira-kira lebih dari 40 li, di dalam air berdiri tegak sebuah gunung. Kapal hanyut ke sana, dan kandas di gunung.
Raja menambatkan kapalnya erat-erat di atas gunung Nixiel pada hari ke-7 subuh, raja membuka sangkar burung dan melepaskan seekor merpati, ia berputaran sejenak di atas permukaan air, tidak menemukan dahan kayu yang bisa digunakan untuk bertengger, dan terbang kembali ke atas kapal. Raja lalu mengeluarkan seekor walet, ia juga tidak menemukan tempat untuk berpijak, mau tidak mau kembali lagi. Raja mengeluarkan lagi seekor gagak, melihat banjir sudah surut, ia merasa gembira hingga mengaok terbang ke 4 penjuru, mencari makanan, dan dalam sekejap mata hilang tak membekas.

Tahun 1992, arkeolog Inggris Sir Rondenna Woolly, mulai mengadakan penggalian terhadap kawasan gurun pasir Mesopotamia antara Boswan dan Irak, dan hasilnya menemukan bekas peninggalan kota negeri kuno Sumeria menemukan makam keturunan raja kota tersebut. Di bawah lubang lurus kuburan itu, Woolly dan para asistennya menemukan lapisan onggokan tanah liat bersih yang tebalnya 2 meter lebih. Dari manakah lapisan tanah liat bersih yang tebalnya mencapai 2 meter itu? Setelah melalui penelitian dan analisa terhadap tanah liat menunjukkan, bahwa lapisan tanah liat yang bersih itu termasuk lumpur setelah endapan banjir. Dari situ dapat ditarik kesimpulan: Sebelum manusia menggunakan pelat lumpur mencatat sejarah, kawasan tersebut pernah terjadi banjir yang maha dahsyat, yang cukup menghancurkan peradaban Sumeria, bahkan segenap peradaban manusia.

Yang membuat orang merasa tergoncang adalah catatan-catatan itu bukan hanya terdapat catatan kuno Sumeria, dalam pelat lumpur lainnya yang tergali di Irak, juga terdapat kisah yang serupa, bahkan di antaranya ada sejumlah pelat lumpur yang masa sejarahnya hampir 5.000 tahun.

https://i2.wp.com/www.thetruthishere.com/sitebuilder/images/nimrod-tower-420x712.jpg
Bencana di Negeri Lain
Dalam legenda India, bencana air bah juga pernah terjadi. Diceritakan seorang biksu pertapa bernama Mo Nu saat sedang mandi di sungai Gangga, tanpa sengaja telah menyelamatkan seekor ikan. Sang ikan memberitahu kepadanya, dalam musim panas tahun ini, air bah akan menggenangi, dan akan memusnahkan segala makhluk hidup, ia mengingatkan supaya sang pertapa bersiap diri. Ketika air bah meluap, sang ikan menarik kapal pertapa itu ke tempat yang aman. Setelah itu, anak cucu sang pertapa bertambah banyak dan menjadi nenek moyang orang India, dan kitab hukum Mo Nu juga telah diwariskan olehnya.

Legenda suku bangsa Babilonia juga menceritakan: Dewa sangat murka pada manusia, lalu memutuskan mengirim air bah memusnahkan manusia. Sebelumnya dewa pernah berpesan pada seorang kakek di muara sungai untuk memilih sebuah kapal, mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian turunlah hujan lebat selama 7 hari, hanya gunung memperlihatkan permukaan airnya.

Di antara lebih dari 130 suku Indian benua Amerika hampir tidak ada satu suku yang tidak menjadikan air bah sebagai tema legenda. Dalam dokumen kuno Meksiko digambarkan: “Langit mendekati bumi, dalam satu hari, semua manusia musnah, gunung juga tenggelam di tengah-tengah banjir.” Catatan dalam kitab suci bangsa Maya juga menyebutkan: “Ini adalah bencana dahsyat yang memusnahkan makhluk hidup, sebuah bencana banjir, orang-orang mati tenggelam di tengah hujan lebat yang turun dari langit”.

Begitu juga dalam budaya penduduk asli di kepulauan Polinesia Oseania, juga terdapat legenda tentang air bah. Bahkan berbagai macam ingatan, di mana air mendadak naik dari samudera.

Ahli etnologi Inggris pernah menunjukkan bahwa di antara 130 lebih suku Indian di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, pasti terdapat legenda tentang banjir besar sebagai tema.

Melalui catatan bersama seluruh dunia, kita dapat memastikan bahwa manusia pada zaman dulu pernah mengalami sebuah bencana banjir yang mematikan. Bangsa yang bermukim berpencaran di setiap negeri, meskipun telah mengalami waktu yang sangat lama, tetap menyimpan ingatan sama, dan hal ini tidak mungkin merupakan legenda yang dibuat sekehendak hati, maka kami menganggap bahwa semua legenda banjir itu sebenarnya sedang menyampaikan kebenaran sejarah yang sama. Dalam kitab suci beberapa agama seperti Injil dan Al-Quran bahkan disinggung cerita tentang air bah pada masa Nabi Nuh.

https://i2.wp.com/i237.photobucket.com/albums/ff276/hehemampus/anunnaki_sumeria_2.jpg

Lalu, selain banjir dahsyat tersebut, kenyataan apa saja yang masih tersimpan pada legenda itu? Petama-tama secara logika, coba renungkan: Jika memang setiap bangsa pada saat bersamaan mengalami bencana itu, namun, sebelum bencana, apakah setiap bangsa telah mengembangkan peradaban yang sangat tinggi. Ketika bencana yang mematikan itu berlalu, sejumlah kecil orang mulai membangun peradaban lagi, karena tidak ada sarana pencatat, antara kisah yang diceritakan secara lisan timbul perbedaan, maka telah menjadi perbedaan kisah legenda saat ini. Namun, mengapa legenda itu secara umum tidak menyinggung tentang peradaban masa lalu, malah sebaliknya meninggalkan, seperti: kemerosotan manusia, tuhan atau dewa menghukum manusia, ini kan, jenis legenda yang kita anggap sekarang?

Coba pikirkan, sejumlah kecil nenek moyang manusia yang tersisa setelah bencana waktu itu, dengan mata kepala sendiri melihat keadaan manusia yang dimusnahkan, akan terukir dalam lubuk hati suasana waktu itu, yang paling mereka harapkan adalah agar anak cucu generasi berikutnya menjadikannya sebagai pelajaran. Tersebar dengan catatan bahasa tulisan yang resmi, semua ini pasti merupakan ingatan dan pelajaran yang pahit!

Karenanya legenda itu sendiri adalah pelajaran yang paling penting! Apakah yang akan diberitahukan kepada kita legenda-legenda yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita?Tahun dan waktu samar-samar dapat mengurangi ingatan manusia, tulisanlah yang paling dini digunakan untuk mencatat segala peristiwa, karenanya Tiongkok sejak dini mempunyai catatan, mencatat peristiwa terutama perihal yang penting, yang tidak boleh dilupakan, pelajaran yang pahit. Dilihat dari pandangan ini, asal mula semua suku bangsa, perkembangannya akan sama.

Secara umum lihatlah gambaran setiap suku bangsa di dunia, kita temukan sebab utama banjir dahsyat adalah, manusia telah merosot akhlaknya, telah hilang sifat baiknya, maka tuhan menurunkan banjir dahsyat untuk melenyapkan manusia, hanya sejumlah kecil manusia baik yang dapat meneruskan hidupnya. Kenyataan ini, bagi anak cucu generasi sekarang, biar bagaimanapun juga leluhur kita menguraikannya, pasti akan dianggap sekadar legenda. Begitu banyak temuan arkeologi peradaban prasejarah yang tidak dapat dijelaskan dan wujud legenda manusia yang demikian sama, memberitahu pada kita bahwa legenda adalah sejarah yang sebenarnya.

sumber:http://www.morzing.com/konten/306/misteri-bangsa-sumeria-dan-legenda-air-bah.html

Read Full Post | Make a Comment ( Comments Off on Misteri Bangsa Sumeria dan Legenda Air Bah )

Teori Fisika Hawking, Mengungkap Perjalanan Isra Rasulullah SAW

Posted on 15/07/2011. Filed under: Sejarah, Tahukah Anda |

Teori Fisika Hawking, Mengungkap Perjalanan Isra Rasulullah SAW

Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah diperjalankannya beliau oleh Allah SWT melalui peristiwa Isra’ Mi’raj. Banyak yang coba mengungkapkan peristiwa tersebut secara ilmiah, salah satunya melalui Teori Fisika paling mutahir, yang dikemukakan oleh Dr. Stephen Hawking.

https://kissanak.files.wordpress.com/2011/07/stephen-hawking.jpg?w=300
Stephen Hawking

Teori Lubang Cacing

Raksasa di dunia ilmu fisika yang pertama adalah Isaac Newton (1642-1727) dengan bukunya : Philosophia Naturalis Principia Mathematica, menerangkan tentang konsep Gaya dalam Hukum Gravitasi dan Hukum Gerak.

Kemudian dilanjutkan oleh Albert Einstein (1879-1955) dengan Teori Relativitasnya yang terbagi atas Relativitas Khusus (1905) dan Relativitas Umum (1907).

Dan yang terakhir adalah Stephen William Hawking, CH, CBE, FRS (lahir di Oxford, Britania Raya, 8 Januari 1942), beliau dikenal sebagai ahli fisika teoritis.

Dr. Stephen Hawking dikenal akan sumbangannya di bidang fisika kuantum, terutama sekali karena teori-teorinya mengenai tiori kosmologi, gravitasi kuantum, lubang hitam, dan tulisan-tulisan topnya di mana ia membicarakan teori-teori dan kosmologinya secara umum.

Tulisan-tulisannya ini termasuk novel ilmiah ringan A Brief History of Time, yang tercantum dalam daftar bestseller di Sunday Times London selama 237 minggu berturut-turut, suatu periode terpanjang dalam sejarah.

Berdasarkan teori Roger Penrose :

“Bintang yang telah kehabisan bahan bakarnya akan runtuh akibat gravitasinya sendiri dan menjadi sebuah titik kecil dengan rapatan dan kelengkungan ruang waktu yang tak terhingga, sehingga menjadi sebuah singularitas di pusat lubang hitam (black hole).“


Dengan cara membalik prosesnya, maka diperoleh teori berikut :

Lebih dari 15 milyar tahun yang lalu, penciptaan alam semesta dimulai dari sebuah singularitas dengan rapatan dan kelengkungan ruang waktu yang tak terhingga, meledak dan mengembang. Peristiwa ini disebut Dentuman Besar (Big Bang), dan sampai sekarang alam semesta ini masih terus mengembang hingga mencapai radius maksimum sebelum akhirnya mengalami Keruntuhan Besar (kiamat) menuju singularitas yang kacau dan tak teratur.

Dalam kondisi singularitas awal jagat raya, Teori Relativitas, karena rapatan dan kelengkungan ruang waktu yang tak terhingga akan menghasilkan besaran yang tidak dapat diramalkan.

Menurut Hawking bila kita tidak bisa menggunakan teori relativitas pada awal penciptaan “jagat raya”, padahal tahap-tahap pengembangan jagat raya dimulai dari situ, maka teori relativitas itu juga tidak bisa dipakai pada semua tahapnya.

Di sini kita harus menggunakan mekanika kuantum. Penggunaan mekanika kuantum pada alam semesta akan menghasilkan alam semesta “tanpa pangkal ujung” karena adanya waktu maya dan ruang kuantum.

Pada kondisi waktu nyata (waktu manusia) waktu hanya bisa berjalan maju dengan laju tetap, menuju nanti, besok, seminggu, sebulan, setahun lagi dan seterusnya, tidak bisa melompat ke masa lalu atau masa depan.

Menurut Hawking, pada kondisi waktu maya (waktu Tuhan) melalui “lubang cacing” kita bisa pergi ke waktu manapun dalam riwayat bumi, bisa pergi ke masa lalu dan ke masa depan.

http://namakugusti.files.wordpress.com/2011/01/godellubangcacing.jpg
Ilustrasi Lubang Cacing

Hal ini bermakna, masa depan dan kiamat (dalam waktu maya) menurut Hawking “telah ada dan sudah selesai” sejak diciptakannya alam semesta. Selain itu melalui “lubang cacing” kita bisa pergi ke manapun di seluruh alam semesta dengan seketika.

Jadi dalam pandangan Hawking takdir itu tidak bisa diubah, sudah jadi sejak diciptakannya.

Dalam bahasa ilmu kalam :

“Tinta takdir yang jumlahnya lebih banyak daripada seluruh air yang ada di tujuh samudera di bumi telah habis dituliskan diLauhul Mahfudz pada awal penciptaan, tidak tersisa lagi (tinta) untuk menuliskan perubahannya barang setetes.”

Menurut Dr. H.M. Nasim Fauzi, sesuai dengan teori Stephen Hawking, manusia dengan waktu nyatanya tidak bisa menjangkau masa depan (dan masa silam).

Tetapi bila manusia dengan kekuasaan Allah, bisa memasuki waktu maya (waktu Allah) maka manusia melalui “lubang cacing” bisa pergi ke masa depan yaitu masa kiamat dan sesudahnya, bisa melihat masa kebangkitan, neraka dan shiroth serta bisa melihat surga kemudian kembali ke masa kini, seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, sewaktu menjalani Isra’ dan Mi’raj.

https://kissanak.files.wordpress.com/2011/07/isra_miraj1.jpg?w=250
Dari sinilah Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah SWT ke langit.

Sebagaimana firman Allah :

Dan Sesungguhnya Muhammad Telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidrotil Muntaha. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal . . .
(QS. An Najm / 53:13-15)

Nampaknya dalam mengungkap Perjalanan Isra, Teori Hawking dengan “Lubang Cacing”-nya, sama logisnya dengan Teori Menerobos Garis Tengah Jagat Raya namun meskipun begitu, teori Hawking, tidak semuanya bisa kita terima dengan mentah-mentah.

Seandainya benar, Rasulullah diperjalankan Allah melalui “lubang cacing” semesta, seperti yang diutarakan oleh Dr. H.M. Nasim Fauzi, harus diingat bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan lintas alam, yakni menuju ke tempat yang kelak dipersiapkan bagi umat manusia, di masa mendatang (surga).

Rasulullah dari masa ketika itu (saat pergi), berangkat menuju surga, dan pada akhirnya kembali ke masa ketika itu (saat pulang).

Dan dengan mengambil teladan peristiwa Isra, kita bisa ambil kesimpulan :

1. Manusia dengan kekuasaan Allah, dapat melakukan perjalanan lintas alam, untuk kemudian kembali kepada waktu normal.

2. Manusia yang melakukan perjalanan ke masa depan, namun masih pada ruang dimensi alam yang sama, tidak akan kembali kepada masa silam (mungkin sebagaimana terjadi pada Para Pemuda Kahfi).

3. Manusia sekarang, ada kemungkinan dikunjungi makhluk masa silam, tetapi mustahil bisa dikunjungi oleh makhluk masa depan. Hal ini semakin mempertegas, semua kejadian di masa depan, hanya dipengaruhi oleh kejadian di masa sebelumnya.

WaLLahu a’lamu bisshawab…

sumber:http://www.apakabardunia.com/2011/06/teori-fisika-hawking-mengungkap.html

Read Full Post | Make a Comment ( Comments Off on Teori Fisika Hawking, Mengungkap Perjalanan Isra Rasulullah SAW )

14 Timnas Tangguh yang Tidak Diakui FIFA

Posted on 14/07/2011. Filed under: Tahukah Anda |

 

14. Papua Barat
Tim nasional sepak bola Papua Barat adalah tim dari Pulau Papua bagian barat. Tim ini adalah anggota dari NF Board. Sebenarnya, mereka adalah termasuk dalam daftar Piala Dunia VIVA 2006, namun, mereka tidak ikut.
Pada tanggal 23 Juni 2005, Papua Barat bermain Piala UNPO di Den Haag. Mereka hanya bermain satu pertandingan melawan Maluku Selatan dan berakhir imbang (1-1). Pertandingan dilanjutkan dengan penalti yang memenangkan Maluku Selatan.

13. Maluku Selatan 

Prestasi: Juara 1 UNPO Cup (2005)
Tim nasional sepak bola Maluku Selatan adalah tim resmi dari Republik Maluku Selatan. Mereka tidak bergabung pada FIFA ataupun AFC, dan mereka tidak ikut Piala Dunia FIFA ataupun Piala Asia AFC. Mereka memenangkan turnamen Piala UNPO pada tahun 2005 setelah mengalahkan Papua Barat di semifinal pada adu penalti dan Chechnya di final dengan skor 3-1
12. Provence
Prestasi: Juara 4 VIVA World Cup (2009)
Provence tim sepak bola adalah tim Dari Wilayah Provence di Perancis. Tim Suami regular tidak berafiliasi Artikel Baru FIFA & UEFA, tetapi menjadi anggota Dewan NF-sejak Desember 2008. Pada tahun 2008 dan untuk pertama kalinya sejak tahun 1921, tim Provence memainkan pertandingan, bersaing di Piala Dunia 2008 VIVA mana mereka selesai di tempat terakhir setelah kehilangan semua dari empat pertandingan mereka. Setelah beruntun kehilangan enam permainan, akhirnya tim mengklaim kemenangan pertama pada akhir tahun lalu, ketika mereka mengalahkan Monaco 3-2 di pertandingan persahabatan.
Pemain Bintang: Giordano Stefan
11. Brittania
Sepakbola Brittany pilih adalah tim sepak bola profesional Brittany, Perancis. Hal ini dikelola oleh Asosiasi Sepakbola Bretagne (BFA). Hal ini tidak berafiliasi ke FIFA atau UEFA tetapi ditandai sebagai salah satu dari enam bangsa Celtic dan juga telah disebut sebagai Little Inggris, sebagai lawan Inggris. Its game diadakan di bawah asuhan Federasi Sepakbola Prancis dan FIFA Peraturan (III.8.3, p.59). Brittany memainkan internasional resmi. BFA memiliki kolam sekitar 100 pemain di tiga divisi pertama profesional untuk memilih dari, beberapa dari mereka memiliki pengalaman sepak bola terbukti internasional. Brittany’s Stéphane Guivarc’h memenangkan Piala Dunia 1998 dengan Perancis. FA Brittany mengusulkan Celtic Piala antara tahun 1985 dan 1987.
Pemain Bintang: Philippe Billy, Yann Lauchuer, Steve Savidan
10. Occitania
Prestasi: Juara 3 VIVA World Cup (2006)
Tim sepak bola Occitania nasional adalah tim sepak bola Occitania, yang adalah nama yang diberikan ke daerah-daerah dari Italia, Perancis dan Spanyol dimana bahasa Occitan diucapkan. Hal ini dikontrol oleh Asosiasi Sepak Bola Occitania. Seperti Occitania tidak diakui negara ini bukan anggota FIFA atau UEFA, dan tim karena itu tidak memenuhi syarat untuk memasuki baik Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa. Mereka adalah anggota Dewan Federasi Baru, dan menjadi tuan rumah Piala Dunia VIVA perdana pada bulan November 2006.
Karena tim Occitania didirikan pada tahun 2004 mereka telah memainkan pertandingan melawan Chechnya, Monaco, Siprus Utara, dan Val d’Aran.
Pada tahun 2008 Occitania lebih suka bermain di Europeada 2008 yang diselenggarakan oleh Federal Uni Eropa Bangsa-bangsa (FUEN) bukan VIVA Piala Dunia 2008 yang diselenggarakan oleh NF-Board. Dalam Europeada 2008 Occitania mencapai perempat final, yang dieliminasi oleh turnamen ada pemenang kemudian Tyrol Selatan.
9. Kurdi Irak
Prestasi: Juara 2 VIVA World Cup (2009, 10)
Tim sepak bola Kurdistan adalah tim sepak bola wakil dari Kurdistan Irak. Mereka tidak berafiliasi dengan FIFA atau Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan karena itu tidak dapat bersaing untuk Piala Dunia atau Piala Asia AFC. Federasi Irak menghadiri pertemuan Dewan Federasi Baru pada bulan Juni 2006 tetapi tidak menjadi anggota. Sebuah tim yang mewakili Kurdistan kehilangan pertandingan persahabatan 3-0 untuk tim U-23 nasional Irak.
Tim ini bermain di Piala Dunia 2008 VIVA finishing di tempat ke-4 setelah kehilangan 3-1 untuk Sápmi. pertama mereka dan hanya menang sampai saat datang di turnamen dalam pertandingan melawan Provence.
Pada bulan Desember 2008, selama 5 Rapat Umum, Kurdistan Irak diberikan keanggotaan penuh kepada Dewan NF dan merupakan kandidat gagal untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia VIVA 2011.
Bintang Pemain: Abdullah Kharzan, Abdulrida Persiar, Ferhad
8. Padania 
Prestasi: Juara 1 VIVA World Cup (2008,09, 10)
Perwakilan Padania tim sepak bola adalah sebuah tim sepak bola tidak resmi yang dipromosikan oleh partai politik Lega Nord Italia yang mengklaim itu merupakan delapan daerah utara Italia yang mereka sebut Padania. Tim ini tidak berafiliasi dengan FIFA atau UEFA, atau dengan Federasi Sepakbola Italia. Mereka telah mendirikan Lega Calcio Federale Padania. Padania telah memperoleh keanggotaan sementara dari NF-Board pada tahun 2008 dan mampu mengambil bagian dalam Piala Dunia 2008 VIVA bersama dengan orang-orang Aram-Syria, Irak Kurdistan, Provence dan Sápmi, yang mereka memenangkan memukuli orang-orang Aram-Syria di final oleh 2-0.
Pemain Bintang:Scaglia Massimiliano, Michelle Cossato, Ligarotti Giordan
7. Sapmi
Tim sepak bola Sapmi nasional adalah sepak bola nasional (sepak bola) tim yang mewakili orang Sami, yang mendiami bagian utara Norwegia, Swedia, Finlandia dan Rusia. Tim ini bukan anggota UEFA atau FIFA, dan karena itu tidak berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Tujuan dari Asosiasi Sepakbola Sami, yang mengontrol tim, adalah untuk mendapatkan status resmi. Sejak tahun 2003 mereka telah menjadi anggota NF-Board, yang mengatur pertandingan untuk tim nasional non-resmi. Sapmi pemain yang telah bermain untuk kedua tim nasional Norwegia dan untuk tim Sapmi, termasuk Morten Gamst Pedersen, Sigurd Rushfeldt dan Tom Hogli. Steffen Nystrom, dari Moss FK telah bermain untuk tim di bawah-21 Norwegia, dan melakukan debut APMI nya di Piala Dunia VIVA. Mereka berpartisipasi dalam HUT ke-50 KTFF Cup tahun 2005 di Siprus Utara. Mereka kehilangan kedua pertandingan melawan Siprus Utara dan Kosovo, finishing ketiga.
Pemain Bintang:Sandvaern Erik, Jonas Johansen, Andersen Magnus
6. Tibet
Tim sepak bola Tibet nasional adalah sepak bola yang dikendalikan oleh Asosiasi Sepakbola Nasional Tibet, sebuah organisasi warga Tibet di pengasingan. Manajer saat ini Kelsang Dhondup. Banyak dari para pemain tinggal di pengasingan di luar bangsa mereka, dan diwakili oleh Pemerintah Tibet di Pengasingan. Hal ini bukan bagian dari baik FIFA maupun AFC dan tidak berpartisipasi dalam turnamen internasional. Sebuah asosiasi didirikan pada tahun 2001. Tujuan dari Asosiasi Sepakbola Tibet, yang mengontrol tim, adalah untuk mendapatkan status resmi.
Pemain Bintang: Tsering Dhundup
5. Gibraltar
Prestasi:
* Football at the Island Games:
* Winners (8): 2007
* Runners-up (1): 1995
Gibraltar resmi tim sepak bola merupakan Gibraltar di kompetisi sepak bola dan dikendalikan oleh Asosiasi Sepakbola Gibraltar. Hal ini belum menjadi anggota FIFA atau UEFA dan karena itu tidak memenuhi syarat untuk masuk Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa. Gibraltar diterapkan untuk keanggotaan UEFA, tetapi ditolak oleh Dewan UEFA pada tahun 2007. Masalah ini telah dirujuk ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga untuk putusan.
4. Kosovo
Tim sepak bola nasional merupakan Kosovo Republik Kosovo dalam sepak bola pria internasional. Dikendalikan oleh Federasi Sepakbola Kosovo, badan untuk sepak bola di Kosovo, mereka bukan anggota FIFA atau UEFA.
Tim sepakbola Kosovo nasional dibentuk setelah pecahnya bekas Yugoslavia, dan telah memainkan sejumlah pertandingan persahabatan. Sebagian besar dari pertandingan persahabatan yang dimainkan melawan klub sepak bola, meskipun nomor yang dimainkan melawan tim nasional negara lain. Tim saat ini sedang dilatih oleh Albert Bunjaku, yang mengambil alih pada Mei 2009.
Pemain Bintang:Anel Raskaj, Valdet Rama, Shpetim Hasani
3. Siprus Utara
Prestasi: Juara 1 FIFI Wild Cup (2006), Juara 1 Elf Cup (2006)
Tim nasional sepak bola Siprus Utara merupakan Siprus Utara, sebuah negara de facto, dalam sepak bola. Mereka adalah anggota Dewan Federasi Baru untuk negara non-FIFA-afiliasi. Stadion rumah Cyrpus Utara sebesar 20 Temmuz Stadi di Kyrenia dan pelatih kepala mereka? lker Ertemel. Mereka adalah FIFI saat juara Piala Wild, setelah memenangkan acara di Jerman pada bulan Juni 2006. Mereka juga ELF saat Piala juara, setelah memenangkan acara di rumah pada bulan November 2006.
Pemain Bintang: Oraloglu Ali, Delvis Kolcu, Piro Hasan
2. Basque Country
Basque Country tim sepak bola dianggap tim nasional dari wilayah Basque Country yang lebih besar sebagai pemain yang dipilih dari Basque Country Otonomi Komunitas, Navarre dekat dan Utara Basque Country di Perancis bermain untuk itu. Tim ini disebut dengan berbagai nama termasuk Euskal Herriko Selekzioa, Selección de Euskadi, Euskal Selekzioa, Basque Euskadi XI dan XI. Tim ini bernama Euskadiko Selekzioa sampai 2007, ketika berubah nama menjadi Euskal Herriko Selekzioa. Hal ini juga dapat dianggap sebagai tim sepak bola resmi regional dari Basque Country Otonomi Komunitas. Mereka tidak berafiliasi dengan FIFA atau UEFA dan oleh karena itu hanya diperbolehkan untuk memainkan pertandingan persahabatan.
Pemain Bintang: Xabi Alonso (2 cap / 0 gol), Javi Martinez (1 / 0), Muniain Iker (1 / 1), Igor Gabilondo (9/1)
1. Catalonia
Prestasi:
* Copa Príncep d’Astúries
o Winners 1916. 1917, 1922, 1924, 1926: 5
o Runners-Up 1915: 1
Catalonia Tim nasional sepak bola adalah tim sepak bola resmi Catalonia. Hal ini diselenggarakan oleh Catalonia Federasi Sepakbola. Tim ini telah disebut dengan berbagai nama termasuk Selecció Catalana, Selecció de Barcelona dan XI Catalan. Catalonia tidak berafiliasi baik FIFA atau UEFA dan karena itu tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi baik dalam Piala Dunia FIFA atau Kejuaraan Eropa. Namun sejak 1904 tim telah memainkan hampir 200 pertandingan melawan berbagai nasional, tim regional dan klub. Sejak tahun 1997 mereka telah memainkan pertandingan internasional lebih teratur. Di antara tim mereka telah memainkan adalah Nigeria, Brazil dan Argentina. permainan yang paling mereka baru-baru ini adalah 4-2 menang atas Argentina di Camp Nou pada bulan Desember 2009, dan 4-0 menang atas Honduras pada bulan Desember 2010. Pada tanggal 3 November 2009, disepakati bahwa Johan Cruyff akan menjadi pelatih samping, mengambil kendali resmi dari 9 November 2009.
Pemain Bintang: Cesc Fabregas, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Bojan Krkic, Carles Puyol, Sergio Busquets, Gerard Pique, Victor Valdes, Sergio Garcia, Sergio Gonzalez.

 

Read Full Post | Make a Comment ( Comments Off on 14 Timnas Tangguh yang Tidak Diakui FIFA )

Kisah Seorang Kyai Yang Mencari Jodoh

Posted on 13/07/2011. Filed under: Hikmah, Kisah Sufi dan Humor Sufi |

Kiai Marwan, adalah seorang kiai dari Nganjuk. Kiai ini sudah hampir mendekati lima puluh tahun usianya, tetapi masih membujang. Keinginan untuk berkonsentrasi sebagai Kiai tanpa menghiraukan urusan dunia termasuk wanita, membuatnya menjadi bujang lapuk. Tapi soal kebutuhan penyaluran syahwat, tetap saja mengusik setiap hari. Apalagi kalau ia berfikir, siapa nanti yang meneruskan pesantrennya kalau ia tidak punya putra ?

Dengan segala kejengkelan pada diri sendiri dan gemuruh jiwanya, akhirnya Kiai Marwan melakukan istikhoroh, mohon petunjuk kepada Allah, siapa sesungguhnya wanita yang menjadi jodohnya?

Petunjuk yang muncul dalam istikhoroh, adalah agar Kiai Marwan mendatangi sebuah komplek pelacuran terkenal di daerahnya. “Disanalah jodoh anda nanti…” kata suara/tanda isyarat dalam istikhoroh itu.

Tentu saja Kiai Marwan menangis tak habis-habisnya, setengah memprotes Tuhannya. Kenapa ia harus berjodoh dengan seorang pelacur ? Bagaimana kata para santri dan masyarakat sekitar nanti, kalau Ibu Nyainya justru seorang pelacur? “Ya Allah…! Apakah tidak ada perempuan lain di dunia ini ?”

Dengan tubuh yang gontai, layaknya seorang yang sedang mabuk, Kiai Marwan nekad pergi ke komplek pelacuran itu. Peluhnya membasahi seluruh tubuhnya, dan jantungnya berdetak keras, ketika memasuki sebuah warung dari salah satu komplek itu. Dengan kecemasan luar biasa, ia memandang seluruh wajah pelacur di sana, sembari menduga-duga, siapa diantara mereka yang menjadi jodohnya.

Dalam keadaan tak menentu, tiba-tiba muncul seorang perempuan muda yang cantik, berjilbab, menenteng kopor besar, memasuki warung yang sama, dan duduk di dekat Kiai Marwan. “Masya Allah, apa tidak salah perempuan cantik ini masuk ke warung ini?” kata benaknya.

“Mbak, maaf, Mbak. Mbak dari mana, kok datang kemari ? Apa Mbak tidak salah alamat ?” tanya Kiai Marwan pada perempuan itu. Perempuan itu hanya menundukkan mukanya. Lama-lama butiran airmatanya mulai mengembang dan menggores pipinya. Sambil menatap dengan mata kosong, perempuan itu mulai mengisahkan perjalanannya, hingga ke tempat pelacuran ini. Singkat cerita, perempuan itu minggat dari rumah orang tuanya, memang sengaja ingin menjadi pelacur, gara-gara ia dijodohkan paksa dengan pria yang tidak dicintainya.

“Masya Allah…. Masya Allah… Mbak.. Begini saja Mbak, Mbak ikut saya saja .…” kata Kiai Marwan, sambil mengisahkan dirinya sendiri, kenapa ia pun juga sampai ke tempat pelacuran itu. Dan tanpa mereka sadari, kedua makhluk itu akhirnya sepakat untuk berjodoh.

Kisah tentang kiai Marwan ini sesungguhnya merupakan refleksi dari rahasia Allah yang hanya bisa difahami lebih terbuka dari dunia Sufi.

Hal ini menggambarkan bagaimana dunia jiwa, dunia moral, dunia keindahan dan kebesaran Ilahi, harus direspon tanpa harus ditimbang oleh fakta-fakta normatif sosial yang terkadang malah menjebak moral seorang hamba Allah.

Sebab tidak jarang, seorang Kiai, sering mempertaruhkan harga dirinya di depan pendukungnya, ketimbang mempertaruhkan harga dirinya di depan Allah. Dan begitulah cara Allah menyindir para Kiai, dengan menampilkan Kiai Marwan ini.

Read Full Post | Make a Comment ( Comments Off on Kisah Seorang Kyai Yang Mencari Jodoh )

Abu Nawas dihukum pancung

Posted on 13/07/2011. Filed under: Kisah Sufi dan Humor Sufi |

Humor sufi :
Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak, namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan-ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri. Dan ulama dengan ulama.

Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberi tahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati apalagi tentang ajal orang lain.

Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi sepandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpeleset. Kini, Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan-ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti.

Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak.akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun Al Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas.

Bukankah Alla Azza Wa Jalla lebih dekat daripada urat leher. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Yang Maha Gagah. Dan kematian adalah mutlak urusanNya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas; orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya.

Sebaliknya Abu Nawas juga yakin, selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening, sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuaman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas.

Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. “Adakah permintaan yang terakhir”
“Ada Paduka yang mulia.” jawab Abu Nawas singkat.
“Sebutkan.” kata Baginda.
“Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok wahai Baginda yang mulia.” pinta Abu Nawas.
“Baiklah.” kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas…
“Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar hamba bersedia dihukum pancung, tetapi jika pilihan hamba dianggap salah maka hamba dihukum gantung saja.” kata Abu Nawas memohon.

“Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana.” kata Baginda sambil tertawa.

“Hamba tidak bersenda gurau Raduka yang mulia.” kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda main terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring.

“Hamba minta dihukum pancung!” Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendariak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya.

Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. “Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung. Padahal hamba telah memilih hukuman pancung?” Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini.

“Abu Nawas aku mengampunimu, tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit?”
“Oh, gampang sekali Tuanku.”
“lya, tapi berapa, seratus juta, seratus milyar?” tanya Baginda.
“Bukan Tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai.”
“Kau ini… bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai?”
“Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit?”
“Hahahahaha…! Kau memang penggeli hati. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas mulai sekarang jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru!”
“Siap Baginda…!” Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu.

Read Full Post | Make a Comment ( Comments Off on Abu Nawas dihukum pancung )

Baginda Menjadi Budak

Posted on 13/07/2011. Filed under: Kisah Sufi dan Humor Sufi |

Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang Raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak.

Dengan tekad yang amat bulat Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnyalah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai Baginda Raja.

Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun Al Rasyid. “Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia.”
“Apa itu wahai Abu Nawas?” tanya Baginda langsung tertarik.
“Sesuatu yang hamba yakin belum pemah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia.” kata Abu Nawas meyakinkan.
“Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya.” kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun.
“Tetapi Baginda…” kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya.
“Tetapi apa?” tanya Baginda tidak sabar.
“Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu.” kata Abu Nawas.

Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun Al Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang Badui yang pekerjaannya menjual budak.

Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu.

Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ.
“Siapa engkau?” tanya Baginda Raja kepada pedagang budak.
“Aku adalah tuanmu sekarang.” kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun Al Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana.
“Apa maksud perkataanmu tadi?” tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam.
“Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya.” kata pedagang budak dengan kasar.
“Abu Nawas menjual diriku kepadamu?” kata Baginda makin murka.
“Ya!” bentak pedagang budak.
“Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?” tanya Baginda geram.
“Tidak dan itu tidak perlu.” kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun Al Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu sehingga memandangnya saja Sultan Harun Al Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya.

“Ayo kerjakan!”
Sultan Harun Al Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si Badui melihat cara Sultan Harun Al Rasyid memegang parang merasa aneh.
“Kau ini bagaimana, bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali!”

Sultan Harun Al Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui.

“Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah lama-lama aku tak tahan juga.” gumam Sultan Harun Al Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun Al Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh.

“Hai Badui! Cukup semua ini aku tak tahan.”
“Kurang ajar kau budakku harus patuh kepadaku!” kata Badui itu sembil memukul baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang itu menjerit keras saat dipukul kayu.
“Hai Badui! Aku adalah rajamu, Sultan Harun Al Rasyid.” kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya.

Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembil menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur.

Read Full Post | Make a Comment ( Comments Off on Baginda Menjadi Budak )

« Previous Entries
 • Free Palestine !!  FREE PALESTINE | CONDEMN ISRAELI OCCUPATION

 • Informasi Tentang Anda

  IP
 • Total Pengunjung

  free counters
 • WebRank

  Alexa Certified Traffic Ranking for kissanak.wordpress.com
 • Blog Stats

  • 1,046,040 hits
 • Visit http://www.ipligence.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: